Ik ben geen EU/EER-burger, maar heb mijn visumdocumenten geüpload. Hoe lang bewaart Ryanair een kopie van mijn visum?

Ryanair bewaart over het algemeen een kopie van je visum gedurende 18 maanden. Dit helpt ons om ons te verdedigen tegen eventuele juridische claims of handhavingsacties tegen Ryanair of jou als passagier wanneer correcte of geldige visumdocumenten niet kunnen worden verstrekt aan de grenscontrole of immigratiedienst op je bestemming.

 We kunnen een kopie van je documenten voor een langere periode bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om klachten, vragen, wettelijke vereisten, voor auditdoeleinden en relevante toegangsvereisten af te handelen.