Ceļošana ar bērniem

Ceļošana ar bērniem

Ģimenes rezervācijās bērni (vecumā no 2 līdz 11 gadiem) saņem bezmaksas rezervētās sēdvietas, lai viņi varētu sēdēt kopā ar vecākiem. Ja pieaugušais iegādājas rezervētu sēdvietu, viņš var bez maksas izvēlēties līdz pat četrām bērnu sēdvietām.

Ja pieaugušais izvēlas rezervēto sēdvietu ārpus konkrētām norādītām rindām (atkarībā no lidmašīnas), viņam ir jāpiemaksā cenu starpība. Līdzīgi, ja bērnam tiek izvēlēta sēdvieta ārpus šīm rindām, tiks iekasēta pilna rezervētās sēdvietas maksa par šo sēdvietu.

Ja jūsu lidojumā nav pieejamas sēdvietas, lai sēdētu kopā, tad diemžēl jums jāizvēlas cits lidojums.

Ryanair nepārvadā zīdaiņus līdz septiņu (7) dienu vecumam.

Zīdaiņi (no astoņu (8) dienu līdz 23 mēnešu vecumam ieskaitot), kuri ceļo ar Ryanair, ir jāpavada pieaugušajam, kurš ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu (viens pieaugušais var pārvadāt vienu zīdaini). Visiem zīdaiņiem ir jāsēž pieaugušā klēpī, un viņiem netiek piemērota atsevišķa atļautā bagāža. Tomēr mazuļiem, kuri ceļo pieaugušajam klēpī, ļaujam izmantot līdz 5 kg bagāžās vienību (izmēri: 45x35x20 cm).

Pieaugušajiem, kuri ceļo kopā ar zīdaiņiem, ir jāsēž pie loga, jo virs šīm konkrētajām sēdvietām ir 2 skābekļa maskas.

Lidmašīnas salona aizmugurē ir vieta zīdaiņu pārtīšanai. Ja nepieciešams, apkalpe salonā var uzsildīt zīdaiņu pudelītes.

Ja zīdainis ir sasniedzis divu gadu vecumu pirms atgriešanās lidojuma, viņam ir jāmaksā pilna cena tikai par šo atgriešanās lidojumu.

Veicot rezervāciju un izvēloties pasažiera tipu, lūdzu, nolaižamajā izvēlnē atlasiet, ka pasažieris būs zīdainis.

Rezervācijā varat izvēlēties četrus pasažieru tipus: pieaugušie, pusaudži, bērni un zīdaiņi.

Pieaugušie ir vecāki par 16 gadiem, pusaudži ir vecumā no 12 līdz 15 gadiem, bērni ir vecumā no 2 līdz 11 gadiem, un zīdaiņi ir jaunāki par 2 gadiem (lidojuma izlidošanas datumā).

Ja jau noformējāt rezervāciju un jums ir jāmaina pasažiera tips, lūdzu, sazinieties ar mums šeit.

Ja zīdainim ceļojuma laikā paliek divi gadi vai bērnam ceļojuma laikā paliek 16 gadi, jums ir jāiegādājas 2 vienvirziena lidojumi, nevis biļete lidojumam turp un atpakaļ. Pēc tam varat apvienot rezervācijas, sazinoties ar mums.

Mēs iesakām ierasties pie lidostas reģistrācijas galda vai bagāžas nodošanas galda 2 stundas pirms ieplānotā izlidošanas laika. Lidostā katram bērnam bez maksas varat ņemt līdzi divas (2) bērnu aprīkojuma vienības (1 sēžamratiņus + automašīnas sēdekli, sēdekļa paliktni vai ceļojumu gultiņu).

Citu bērna aprīkojumu var reģistrēt, samaksājot maksu par zīdaiņu/bērnu aprīkojumu (maks. svars: 20 kg).