Rezervācijas izmaiņas

Lidojuma maiņa

Jūs varat mainīt savu lidojumu tiešsaistē līdz 2,5 stundām pirms sākotnējā vai jaunā lidojuma ieplānotā izlidošanas laika atkarībā no tā, kurš ir agrāks. Par izmaiņām ir jāmaksā maiņas maksa, kas tiek iekasēta par katru personu katrā lidojumā. Detalizētu informāciju skatiet mūsu Maksu tabulā. Jums ir arī jāmaksā jebkāda starpība starp sākotnējo biļetes tarifa maksu un jebkuru maksu par papildu pakalpojumiem (piemēram, reģistrētā bagāža), kas samaksāta rezervācijas laikā, un tarifa maksa/maksas, kas pieejama(-s), veicot izmaiņas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja jaunais maksas tarifs/maksa ir lētāka nekā sākotnējais maksas tarifs/maksa, mēs neatmaksāsim starpību.

Lai mainītu lidojumu, dodieties uz sadaļu “Manas rezervācijas” Ryanair tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē un atlasiet lidojumu, kuru vēlaties mainīt.

 1. Noklikšķiniet uz "Manas rezervācijas" Ryanair tīmekļa vietnē vai uz "Mani ceļojumi" mobilajā lietotnē.
 2. Piesakieties savā myRyanair kontā.
 3. Atlasiet "Pārvaldīt šo rezervāciju" rezervācijai, kuru nepieciešams mainīt.
 4. Atlasiet opciju “Mainīt lidojumu” un izvēlieties lidojumu, kuru vēlaties mainīt.
 5. Sniedziet informāciju (datumu, laiku vai maršrutu) par jauno(-ajiem) lidojumu(-iem), uz kuru(-iem) vēlaties mainīt sākotnējo(-os) lidojumu(-us).
 6. Tad tiks parādīts cenu sadalījums, un, ja vēlaties turpināt veikt izmaiņas, atlasiet “Apstiprināt”.
 7. Turpiniet ar maksājumu par tarifu starpību un piemērojamām maksām par lidojuma maiņu.
 8. Pēc maksājuma informācijas ievadīšanas noklikšķiniet uz “Maksāt tūlīt”, lai saņemtu atjauninātu e-pasta maršrutu ar jauno lidojumu.

Mainīt lidojumu

Tiešsaistē varat mainīt turpmāk norādīto informāciju, kas saistīta ar jūsu rezervāciju.

 • Jūsu lidojuma izlidošanas datums un laiks līdz 2,5 stundām pirms ieplānotā izlidošanas laika.
 • Lidojuma maršruts (izlidošanas un ierašanās lidostas) līdz 2,5 stundām pirms ieplānotā izlidošanas laika. Jūs varat mainīt maršrutu vai lidot pretējā virzienā, bet jums ir jālido starp ne vairāk kā divām valstīm.
 • Vārda un uzvārda maiņa līdz 2 stundām pirms ieplānotā izlidošanas laika.

Ar PVN saistītu jautājumu dēļ nevarat mainīt iekšzemes lidojumu uz starptautisku lidojumu vai otrādi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka turpmāk norādīto informāciju par lidojumu nevar mainīt tiešsaistē, un jums būs jāsazinās ar mums.

 • Viena vai vairāku pasažieru lidojums(-i) vairāku pasažieru rezervācijā.
 • Ja ir piemērota Spānijas iedzīvotāja vai Spānijas daudzbērnu ģimenes subsīdija.

Jā, jūs varat mainīt sava lidojuma atpakaļ maršrutu tiešsaistē. Jums ir iespēja lidot uz vai no citas lidostas, kas atšķiras no sākotnējās jūsu rezervācijā, ar nosacījumu, ja izlidošanas un/vai ierašanās lidostas atrodas tajās pašās valstīs. Skatiet tālāk sniegto piemēru.

• Sākotnējie lidojumi – Dublina –> Stensteda/Stensteda –> Dublina

• Mainīt uz – Dublina –> Stensteda/Manchester –> Dublina

 

Ja esat prom un jums steidzami jāatgriežas mājās, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu šeit, un mēs centīsimies jums palīdzēt atgriezties pēc iespējas ātrāk. Mūsu klientu apkalpošanas komanda ir pieejama 7 dienas nedēļā turpmāk norādītajos darba laikos.

Laikā no pirmdienas līdz piektdienai: 09:00 - 22:00 CET

Sestdienās: 09:00 - 19:00 CET

Svētdienās: 10:00 - 19:00 CET

Jā. Dodieties uz sadaļu “Manas rezervācijas” mūsu tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē un atlasiet lidojumu, kuru vēlaties mainīt.

Maksas par lidojumu maiņu

Par izmaiņām ir jāmaksā maiņas maksa, kas tiek iekasēta par katru personu katrā lidojumā. Detalizētu informāciju skatiet mūsu Maksu tabulā. Jums ir arī jāmaksā jebkāda starpība starp sākotnējo biļetes tarifa maksu un jebkuru maksu par papildu pakalpojumiem (piemēram, reģistrētā bagāža), kas samaksāta rezervācijas laikā, un tarifa maksa/maksas, kas pieejama(-s), veicot izmaiņas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja jaunais maksas tarifs/maksa ir lētāka nekā sākotnējais maksas tarifs/maksa, mēs neatmaksāsim starpību.

Mēs pieļaujam 24 stundu labvēlības periodu no sākotnējās rezervācijas brīža, lai bez maksas labotu visas sīkās kļūdas, kuras pieļāvāt (datumi/laiki). Mēs arī ļaujam jums mainīt maršrutu, ja nepareizi rezervējat lidojumus (piemēram, varat mainīt DUB uz STN uz STN uz DUB). Šajā laikā maksa par lidojuma maiņu netiks iekasēta, tomēr jums būs jāapmaksā tarifu starpība.

Iespējas mainīt lidojuma papildu pakalpojumus

Mēs vienmēr cenšamies pārcelt jebkuru produktu/papildu pakalpojumus uz jūsu jaunajā lidojumā.

Ja konkrētais produkts nav pieejams, mēs to aizstāsim ar līdzīgu produktu, piemēram, ja rezervējāt prioritāti un 2 rokas bagāžas sākotnējā lidojumā un pakalpojums nav pieejams jūsu jaunajā lidojumā, jums tiks piešķirta 10 kg reģistrētā bagāža.

Ja sākotnējā lidojumā izvēlējāties konkrētu sēdvietu, nav garantijas, ka mēs to varēsim pārcelt uz jūsu jauno lidojumu, jo tā var nebūt pieejama. Ja tā notiks, mēs pārcelsim jūs uz nākamo labāko pieejamo sēdvietu.

Jā. Ja vēlaties, varat iegādāties produktus jaunajam lidojumam.

Rezervētā lidojuma vai maršruta maiņa ceļojuma dienā

Izmantojot Flexi Plus tarifa maksu, varat bez maksas mainīt rezervēto lidojumu izlidošanas dienā uz citu lidojumu tajā pašā maršrutā (ja ir pieejama sēdvieta). Ja mainīsiet savu rezervēto lidojumu ceļojuma dienā uz lidojumu citā maršrutā, jums nebūs jāmaksā maksa par lidojuma maiņu, taču jums ir jāapmaksā jebkāda cenu starpība. Ja maināt uz vēlāku lidojumu, izmaiņas varat veikt ne vēlāk kā vienu stundu pirms sākotnējā lidojuma izlidošanas laika. Ja nomaināt sākotnējo lidojumu uz agrāku lidojumu, varat veikt izmaiņas:

 • līdz 40 minūtēm pirms jaunā lidojuma, ja veicat izmaiņas lidostas biļešu kasē; vai
 • līdz vienai stundai pirms jaunā lidojuma, ja veicat izmaiņas kontaktcentrā.

Rezervētā lidojuma vai maršruta maiņa pirms ceļojuma dienas

Ja maināt sākotnējo lidojumu uz tādu lidojumu, kas izlido vairāk nekā vienu (1) dienu pirms vai pēc sākotnējā lidojuma, jums nebūs jāmaksā maksa par lidojuma maiņu, bet jums būs jāapmaksā jebkāda cenu starpība. Izmaiņas varat veikt ne vēlāk kā vienu stundu pirms sākotnējā lidojuma izlidošanas laika. Ja nomaināt sākotnējo lidojumu uz agrāku lidojumu, varat veikt izmaiņas:

 • līdz 40 minūtēm pirms jaunā lidojuma, ja veicat izmaiņas lidostas biļešu kasē; vai
 • līdz vienai stundai pirms jaunā lidojuma, ja veicat izmaiņas kontaktcentrā.

Ja jau reģistrējāties sākotnējam lidojumam tiešsaistē, pirms izmaiņu veikšanas jums jāsazinās ar mums, lai atceltu reģistrāciju šim lidojumam. Ar Flexi Plus biļeti jūs varat reģistrēties lidostā bez maksas.

Jūs varat mainīt maršrutu visiem rezervācijā iekļautajiem lidojumiem tiešsaistē, izmantojot sadaļu Manas rezervācijas. Tomēr pēc izejošā lidojuma veikšanas atgriešanās lidojumu varat mainīt tikai lidostas biļešu kasē vai izmantojot zvanu centru. Maršrutu var mainīt tikai starp to pašu izlidošanas valsti un galamērķa valsti. 

Mainot lidojumu, Flexi Plus tarifu maksā iekļautie pakalpojumi tiek pārcelti uz jauno lidojumu (ja šie pakalpojumi ir pieejami šim lidojumam). Ja pakalpojumu nevar pārcelt, jūs nesaņemsiet naudas atmaksu ne par kādu Flexi Plus tarifu maksas daļu.

Flexi Plus: vārda maiņa

13. noteikums joprojām attiecas uz vārda maiņu, un jums būs jāmaksā atbilstoša maksa.

Vārda maiņa

 1. Noklikšķiniet uz "Manas rezervācijas" Ryanair tīmekļa vietnē vai uz "Mani ceļojumi" mobilajā lietotnē. 
 2. Piesakieties savā myRyanair kontā.
 3. Atlasiet "Pārvaldīt šo rezervāciju" rezervācijai, kuru nepieciešams mainīt.
 4. Atlasiet opciju "Mainīt vārdu" un izvēlieties vārdu(-us), kuru(-us) vēlaties mainīt.
 5. Rediģējiet pasažiera(-u) vārdu, uzvārdu un tad noklikšķiniet uz "Pārbaudīt cenu".
 6. Apstipriniet, vai vēlaties turpināt veikt vārda maiņu.
 7. Jūs novirzīs uz maksājumu lapu
 8. Ievadiet maksājuma informāciju un noklikšķiniet uz “Maksāt tūlīt”. Tad jūs saņemsiet atjauninātu e-pasta maršrutu ar atjaunināto vārda maiņu.
 9. Kad maiņa ir apstiprināta, jūs novirzīs atpakaļ uz gaidāmā ceļojuma lapu.

MVārda maiņa

Visās rezervācijās mēs atļaujam veikt vārda maiņu.

 • Pilna vārda maiņu var veikt tiešsaistē līdz 24 stundām pirms ieplānotā izlidošanas laika vai, sazinoties ar mums, vai lidostā līdz 2 stundām pirms plānotās izlidošanas par maksu, kas norādīta mūsu Maksu tabulā Maksa būs lielāka, ja sazināsieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu un tā veiks jūsu pieprasītās izmaiņas.
 • Jāveic izmaiņas visos rezervācijā minētajos lidojumos.
 • Jūs varat savstarpēji mainīt vietām vārdu un uzvārdu bez maksas vienu reizi katram pasažierim līdz 48 stundām pēc rezervācijas veikšanas, ja radusies kļūda, ierakstot pasažiera informāciju.
 • Līdz pat 3 rakstzīmēm vienam vārdam var mainīt bez maksas vienu reizi līdz 48 stundām pirms ieplānotās izlidošanas.

Lidojumu rezervācijās mēs neprasām otros vārdus vai otros/dubultos uzvārdus.

Jā. Ja rezervējāt lidojumu, izmantojot savu pirmslaulību/laulību uzvārdu un pasē atjaunināsiet savu uzvārdu pirms ceļojuma datuma, mēs bez maksas veiksim uzvārda maiņu jūsu rezervācijā. Jums būs nepieciešams pierādījums (laulības apliecības kopija). Lai veiktu šīs izmaiņas, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tērzēšanas pakalpojumu mūsu tīmekļa vietnē.

Jā. Tomēr jums būs jāmaksā noteiktā maksa par vārda, uzvārda maiņu. Jūs nevarat mainīt vārdu un uzvārdu, ja viens no lidojumiem jau ir izlidojis. Skatiet mūsu Maksu tabulu.

Jā. Tomēr jums būs jāsazinās ar mums, lai atceltu reģistrāciju lidojumam. Pēc tam jūs varat veikt izmaiņas tiešsaistē vai lietotnē.

Ja, veicot vārda maiņu tiešsaistē, saņēmāt kļūdas/maksājuma noraidīšanas paziņojumu, iespējams, izmaiņas nav apstrādātas pareizi un būs jāveic vēlreiz. Jums var būt nepieciešams izmantot citu maksājuma veidu vai sazināties ar mums.

Pasažieru pievienošana un noņemšana rezervācijā

Ja jau noformējāt rezervāciju un vēlaties pievienot zīdaini (0–2 gadi), jums jāsazinās ar mums šeit.

Ja jūsu zīdainim paliek 2 gadi pirms atgriešanās laika, jums ir jāiegādājas pilnas cenas pieaugušā biļete lidojumam atpakaļ. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja rodas šāda situācija.

Nepilngadīgie (2-15 gadus veci) nevar tikt pievienoti esošajai pieaugušā rezervācijai (jo viņiem nav atļauts ceļot vieniem pašiem), tomēr jūs varat viņiem izveidot jaunu pieaugušā rezervāciju un tad piesaistīt to savai sākotnējai rezervācijai, lai jūs varētu ceļot kopā. Sasaistīšanas procesa laikā pasažiera tips katram nepilngadīgajam tiks atjaunināts uz vai nu bērnu (2-11 gadi) vai pusaudzi (12-15 gadi).

Svarīga informācija

 • Lai sasaistītu rezervācijas, dodieties uz sākotnējo pieaugušā rezervāciju un kreisās puses izvēlnē atlasiet „Pievienot nepilngadīgos“.
 • ´Atlasiet vai izgūstiet jauno pieaugušā rezervāciju, kuru jūs izveidojāt, ievadiet dzimšanas datumu katram nepilngadīgajam un tad abas rezervācijas būs sasaistītas, un pasažieru tipi būs atjaunināti. 
 • Jums jāreģistrējas tiešsaistē abām rezervācijām, pretējā gadījumā no jums tiks ieturēta maksa lidostā. Tiešsaistes reģistrācijas laikā nepilngadīgajiem tiks izsniegtas pagaidu iekāpšanas kartes.
 • Ja iegādājaties sēdvietu bērnam, mēs iesakām izvēlēties sēdvietu, kas atrodas pēc iespējas tuvāk pieaugušajam sākotnējā rezervācijā.
 • Kad ieradīsieties lidostā, dodieties uz reģistrēšanas galdu, kur visiem nepilngadīgajiem tiks izdotas derīgas iekāpšanas kartes.
 • Bērniem, kuriem nav piešķirtas sēdvietas, personāls pie reģistrācijas galda piešķirs sēdvietas blakus pieaugušajam. Ja tas nav iespējams, apkalpe salonā palīdzēs jums apsēsties kopā.

Manas rezervācijas

Esošai rezervācijai nav nepieciešams pievienot pieaugušo, jo pieaugušo biļetes var iegādāties atsevišķi.

Ja kāds no pasažieriem jūsu rezervācijā nevar ceļot, nekādas darbības nav jāveic. Mēs nevaram pasažierus noņemt no rezervācijas, un samaksātā nauda netiks atmaksāta.

Kontaktinformācija

Jā. Jūs varat atjaunināt savu personīgo informāciju, piesakoties “myRyanair” kontā un rediģējot savu personīgo informāciju.