Bezmaksas izmaiņu veikšana

Bezmaksas lidojuma maiņa attiecas uz rezervācijām, kuras veiktas laikā no 2021. gada 26. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim. Lidojuma izmaiņas var veikt līdz 2022. gada 30. septembrim.

Lidojuma izmaiņas jāveic vismaz septiņas dienas pirms sākotnēji paredzētā izlidošanas datuma. Var tikt piemērota tarifu un produktu cenu starpība. Var tikt piemērota cenu starpība.

Mainīt manu lidojumu

Noteikumi un nosacījumi

  • “Bezmaksas” lidojuma maiņas noteikumus un nosacījumus izdevis uzņēmums Ryanair Group, Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Īrija (turpmāk tekstā – “Ryanair”). 
  • Akcija “Bezmaksas lidojuma maiņas” attiecas uz rezervācijām, kuras veiktas laikā no 2021. gada 26. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim. Lai izmantotu akciju “Bezmaksas lidojumu maiņas”, jaunos lidojumus jāveic pirms 2022. gada 30. septembra (ieskaitot).
  • Lidojuma izmaiņas jāveic vismaz septiņas dienas pirms sākotnēji paredzētā izlidošanas datuma.  Uz jebkurām izmaiņām, kas veiktas vēlāk nekā 7 dienas laikā pirms sākotnēji ieplānotajiem izlidošanas datumiem, attiecas standarta maksa par lidojuma maiņu, kas norādīta mūsu Maksu tabulā. 
  • Ja cena, kas saistīta ar jaunā lidojuma datuma, ir dārgāka nekā tā, kas tiek maksāta par sākotnējo lidojumu, klientam ir jāsedz jebkāda cenu starpība starp sākotnējo un jauno cenu. Jāapmaksā arī visu papildu produktu cenu starpība.
  • Šīs akcijas ietvaros nav atļauts mainīt vārdu un uzvārdu. Uz visām vārda un uzvārda izmaiņām attiecas standarta maksa par izmaiņu veikšanu, kā norādīts mūsu Maksājumu tabulā.
  • Varat veikt turpmākas izmaiņas, taču uz tām attieksies lidojuma maiņas politika saskaņā ar mūsu Vispārējo pārvadāšanas noteikumu un nosacījumu 3.1.5. pantu. Ja jau esat izlidojis, jūs joprojām varat veikt vienu atpakaļlidojuma datuma maiņu, ja vēlaties. 
  • Ja jūs nevēlaties veikt lidojuma datuma maiņu visiem pasažieriem rezervācijā, jums ir jāsazinās ar Ryanair klientu apkalpošanas nodaļu. 
  • Ja esat iegādājušies rezervētas sēdvietas, tad tās pašas sēdvietas tiks piešķirtas arī jaunajā lidojumā. Ja iegādātās sēdvietas nav pieejamas, jums tiks dota iespēja izvēlēties jaunas sēdvietas. Ja jaunās, atlasītās sēdvietas ir dārgākas, jums būs jāapmaksā cenu starpība.
  • Ja vien piemērojamajos tiesību aktos nav noteikts citādi, šie noteikumi un nosacījumi tiek regulēti un interpretēti atbilstoši Īrijas tiesību aktiem.
  •  Tiek piemēroti Ryanair Vispārējie noteikumi un nosacījumi.