Ryanair maka lietošanas noteikumi

 • Ryanair maku pārvalda un uztur Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Īrija (turpmāk tekstā — “Ryanair”).
 • Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz Ryanair maka izmantošanu. Tiek piemēroti arī Ryanair Vispārējie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi.
 • Ryanair maks ir pieejams tiešsaistē, izmantojot jūsu myRyanair kontu.
 • Visa pieprasītā naudas atmaksa par lidojuma traucējumiem tiks iemaksāta Ryanair makā, kas ir saistīts ar myRyanair kontu, no kura tika veikta rezervācija, uz kuru attiecas atmaksa.
 • Jūs varat izvēlēties izņemt savu naudas atmaksu no Ryanair maka, kas piesaistīts myRyanair kontam, kas tika izmantots rezervācijas veikšanai, vai izmantot Ryanair maka naudas atlikumu, lai rezervētu jaunu lidojumu Ryanair tīmekļa vietnē vai lietotnē, lietojot myRyanair kontu, kas tika izmantots rezervācijas veikšanai. Ja nevarat piekļūt myRyanair kontam, kas tika lietots rezervācijas noformēšanai, lūdzu, sazinieties ar mums šeit.
 • Ja neizmantojat visu atmaksātās naudas summu uzreiz, varat izmantot Ryanair maka naudas atlikumu turpmākiem darījumiem vai izņemt naudas atlikumu.
 • Naudas izņemana, kas tiek pieprasīta no Ryanair maka, tiks apstrādāta 5 darba dienu laikā un tiks veikta uz maksājuma veidu, kas izmantots sākotnējās rezervācijas noformēšanai.
 • Izņemšanu var veikt tikai Ryanair maka reģistrētais turētājs.
 • Ryanair maka atlikumu var izmantot, lai apmaksātu lidojumus, sēdvietas, prioritāro iekāpšanu, reģistrēto bagāžu, Fast Track, zīdaiņa aprīkojuma, mūzikas instrumentu, sporta inventāra pārvadāšanu, ceļojuma apdrošināšanu un saistītos nodokļus, maksas un maksājumus (nevar apmaksāt auto nomu, pārvešanas pakalpojumus vai viesnīcas rezervācijas) Ryanair tīmekļa vietnē vai lietotnē. Vienkārši atlasiet “Maks” kā vēlamo maksāšanas metodi. 
 • Ja kopējā darījuma cena pārsniedz Ryanair makā pieejamo summu, jebkuru cenu starpību var apmaksāt ar kredītkarti/debetkarti vai ar PayPal.
 • Jebkuru Ryanair makā pieejamo atlikumu var izņemt tikai tā izdošanas valūtā.
 • Jebkuru naudas atmaksu, kas tiek iemaksāta Ryanair makā par nesubsidētām lidojuma biļetēm, nedrīkst izmantot, lai iegādātos Spānijas subsidētās lidojuma biļetes.
 • Ryanair patur tiesības pēc saviem ieskatiem atsaukt vai grozīt šos Lietošanas noteikumus. Ryanair rakstiski paziņos klientiem par visām izmaiņām.