Kompensācijas kuponi — Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

 • Kompensācijas kuponus izsniedz Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ireland (turpmāk tekstā — “Ryanair”).
 • Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz Ryanair Kompensācijas kuponu lietošanu. Tiek piemēroti Ryanair Vispārējie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi.
 • Saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 261/2004 jūsu prasība tiek uzskatīta kā pilnībā atlīdzināta, ja saņemat Kompensācijas kuponus.
 • Kompensācijas kuponi ir derīgi 12 mēnešus pēc izdošanas datuma, un tos šajā laikā var izmantot mūsu vietnē.
 • Kompensācijas kuponus var izmantot tikai to izsniegšanas valūtā.
 • Kompensācijas kuponus var izmantot tikai kupona saņēmējs.
 • Ja kopējā lidojuma cena pārsniedz Kompensācijas kupona(-u) vērtību, kas izmantots, lai samaksātu par rezervāciju, jebkuru cenu starpību var apmaksāt ar kredītkarti/debetkarti vai ar PayPal.
 • Ja vienā reizē neizmantojat visu kupona atlikumu, kupona kodu varat izmantot turpmākajos darījumos.
 • Kompensācijas kuponus var izmantot, lai apmaksātu lidojumus, sēdvietas, prioritāro iekāpšanu, reģistrēto bagāžu, Fast Track, zīdaiņa aprīkojumu, mūzikas instrumentu, sporta inventāra pārvadāšanu, ceļojuma apdrošināšanu un saistītos nodokļus, maksas un nodevas (nevar apmaksāt auto nomu, pārvešanas pakalpojumus vai viesnīcas rezervācijas).
 • Ja rezervācija tiek apmaksāta, izmantojot Kompensācijas kuponu, pasažieru vārdu maiņa nav atļauta.
 • Kompensācijas kuponus par nesubsidētām lidojumu biļetēm nevar izmantot par Spānijas subsidētām lidojumu biļetēm.
 • Ryanair patur tiesības pēc saviem ieskatiem atsaukt vai grozīt šos Noteikumus un nosacījumus. Ryanair rakstiski paziņos klientiem par visām izmaiņām.
 • Kuponi ir jāizmanto tajā myRyanair kontā, kas tika izmantots sākotnējās rezervācijas veikšanai