Nulles lidojuma maiņas maksa - Noteikumi un nosacījumi

 • “Bezmaksas” lidojuma maiņas noteikumus un nosacījumus izdevis uzņēmums Ryanair Group, Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Īrija (turpmāk tekstā – “Ryanair”). 
 • Akcija “Bezmaksas lidojuma maiņas” attiecas tikai uz lidojumiem, kas rezervēti pirms 2021. gada 30. septembra pirms 2021. gada 31. decembra (ieskaitot).
 • Lai “Bezmaksas” lidojumceļojumiem a maiņa stātos spēkā, lidojuma maiņai jānotiek vismaz 7 dienas pirms sākotnēji plānotā izlidošanas datuma. Visas izmaiņas, kas veiktas 7 dienu laikā pirms sākotnēji plānotā izlidošanas datuma, būs jāapmaksā ar standarta lidojuma maiņas maksu, kas noteikta mūsu Maksājumu tabulā.  
 •  Ja cena, kas saistīta ar jaunā lidojuma datuma, ir dārgāka nekā tā, kas tiek maksāta par sākotnējo lidojumu, klientam ir jāsedz jebkāda cenu starpība starp sākotnējo un jauno cenu. Jāapmaksā arī visu papildu produktu cenu starpība.
 • Šīs akcijas ietvaros nav atļauts mainīt vārdu un uzvārdu. Uz visām vārda un uzvārda izmaiņām attiecas standarta maksa par izmaiņu veikšanu, kā norādīts mūsu Maksājumu tabulā.
 •  Sākotnējā rezervācijā ir atļauts mainīt ne vairāk kā divas lidojuma datuma izmaiņas ar bezmaksas lidojuma maiņas akciju.
 • Va Varat veikt turpmākas datumu izmaiņas (līdz 2 bezmaksas izmaiņām), taču uz tām attieksies lidojuma maiņas politika saskaņā ar mūsu Vispārējo pārvadāšanas noteikumu un nosacījumu 3.1.5. pantu. Ja jau esat izlidojis, jūs joprojām varat veikt vienu atpakaļlidojuma datuma maiņu, ja vēlaties. 
 • Ja jūs nevēlaties veikt lidojuma datuma maiņu visiem pasažieriem rezervācijā, jums ir jāsazinās ar Ryanair klientu apkalpošanas dienestu. 
 • Ja esat iegādājušies rezervētas sēdvietas, tad tās pašas sēdvietas tiks piešķirtas arī jaunajā lidojumā. Ja iegādātās sēdvietas nav pieejamas, jums tiks dota iespēja izvēlēties jaunas sēdvietas. Ja jaunās, atlasītās sēdvietas ir dārgākas, jums būs jāapmaksā cenu starpība. 
 • Ja vien piemērojamajos tiesību aktos nav noteikts citādi, šie noteikumi un nosacījumi tiek regulēti un interpretēti atbilstoši Īrijas tiesību aktiem.
 •   Tiek piemēroti Ryanair Vispārējie noteikumi un nosacījumi.