Piešķirtās sēdvietas īpašai palīdzībai

FAQ-Allocated-seat-for-Special-Assistance.jpg

Ja esat rezervējis kādu no tālāk norādītajiem palīdzības veidiem, mēs jums bez maksas piešķirsim piemērotu sēdvietu salonā kopā ar vienu ceļabiedru.

Drošības apsvērumu dēļ klientiem, kuriem ir nepieciešams kāds no tālāk minētajiem lidostas nodrošinātajiem īpašās palīdzības veidiem, ir jāierāda sēdvieta pie loga, JA VIEN sēdvieta pie loga jau nav ierādīta ceļojuma pavadonim vai arī sēdvietu piepildījums neļauj atstāt tukšas sēdvietas starp pasažieri ar invaliditāti un logu.

  • Palīdzības veids (BDGR). Klients, kurš lido ar suni pavadoni/suni asistentu un kuram ir nepieciešams pavadonis lidostā (ielidošanas un izlidošanas sektorā) līdz sēdvietai gaisakuģī un atsevišķa salona apkalpes locekļu sniegta drošības instruktāža
  • Palīdzības veids (PETC). Klients, kurš lido ar suni pavadoni/suni asistentu, bet nav nepieciešama lidostas nodrošinātā īpašie pakalpojumi
  • Palīdzības veids (WCHC). Klients, kuram ir nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa lidostu (izlidošanas un ielidošanas sektorā), kurš ir jāieceļ gaisa kuģī, jāizceļ no tā, kā arī jāieceļ gaisa kuģa sēdvietā un jāizceļ no tās
  • Palīdzības veids (WCHS). Klients, kuram ir nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa lidostu (izlidošanas un ielidošanas sektorā) un kāpjot augšup un lejup pa gaisa kuģa trapu
  • Palīdzības veids (DPNA). Rīcībā neatkarīgs klients ar garīgu invaliditāti, kurš spēj saprast drošības instrukcijas un rīkoties atbilstoši tām un kuram ir nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa lidostu (izlidošanas un ielidošanas sektorā) līdz iekāpšanas izejai
  • Palīdzības veids (BLND). Neredzīgs/vājredzīgs klients, kuram ir nepieciešams pavadonis lidostā (ielidošanas un izlidošanas sektorā) līdz sēdvietai gaisa kuģī un atsevišķa salona apkalpes locekļu sniegta drošības instruktāža

Ņemiet vērā! Sēdvietas rindās pie avārijas izejām nevar izmantot pasažieri, kuriem ir nepieciešama jebkāda veida lidostas nodrošinātā īpašā palīdzība.

 
Nepieciešams nekavējoties sazināties ar mums? Mēs esam šeit, lai palīdzētu!

 

Īpašās palīdzības vaicājumi