Valstij specifiskas ID prasības nepilngadīgajiem

Katrai valstij ir savas prasības attiecībā uz nepilngadīgajiem

Nepilngadīgie, kas ceļo bez vecākiem/likumīgajiem aizbildņiem. Jūsu atbildība ir pārliecināties, ka esat informēts par visām īpašajām prasībām un tās izpildāt. Lai uzzinātu, kādas ir prasības attiecībā uz vīzām un pasi, sazinieties ar apmeklējamās valsts konsulātu vai vēstniecību.

Tālāk ir minēti daži piemēri par prasībām nepilngadīgajiem (tautiešiem, ārvalstniekiem, iedzīvotājiem), kas ceļo bez vecākiem/likumīgajiem aizbildņiem.

 
France.jpg
 

Francija

Francijā dzīvojošiem nepilngadīgajiem un nepilngadīgajiem ārvalstniekiem, kuri dzīvo Francijā, ceļojot kopā ar saviem vecākiem/likumiskajiem aizbildņiem gan lidojumos Šengenas zonā, gan lidojumos ārpus tās, ir jāuzrāda atbilstoši aizpildīts dokuments ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE) un tajā pieprasītie dokumenti. Informāciju par šo prasību var atrast, noklikšķinot šeit.

 
Spain.jpg
 

Spānija

Bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuri ir pastāvīgie Spānijas iedzīvotāji un ceļo bez vecākiem/likumiskajiem aizbildņiem ar derīgu personas apliecību, izmantojot lidojumus starp Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīm, ir jābūt rakstiskai atļaujai ceļot bez vecākiem (to var saņemt vietējā policijas iecirknī). Šī atļauja ir jāuzrāda pasu kontroles laikā.

 
Italy.jpg
 

Itālija

Itālijā dzīvojoši nepilngadīgie līdz 14 gadu vecumam, ceļojot ar jaunā parauga personas apliecībām “Carta d‘identità” kopā ar vienu vai abiem vecākiem, var izmantot ES/Šengenas zonas lidojumus bez papildu dokumentiem tikai tad, ja dokumentā ir norādīts vecāku vārds, uzvārds; pretējā gadījumā vecāka vai likumiskā aizbildņa rīcībā ir jābūt dokumentam par ģimenes stāvokli vai nepilngadīgā dzimšanas apliecībai. Ja nepilngadīgais, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu, ceļo ar jaunā parauga personas apliecību bez vecākiem vai likumiskā aizbildņa, bet ar trešo personu, nepilngadīgā rīcībā ir jābūt dokumentam “Affido”, ko parakstījuši abi vecāki vai likumiskais aizbildnis un ko apzīmogojusi iestāde, kas ir atbildīga par pasu izsniegšanu.

portugal-postcards-head.jpg

Portugāle

Portugāles valstspiederīgajiem un Portugālē pastāvīgi dzīvojošajiem ārvalstniekiem līdz 18 gadu vecumam ir nepieciešama ceļošanas atļauja, ja viņi bez tēva, mātes vai likumiskā aizbildņa izbrauc no Portugāles uz valsti, kas nav Šengenas zonas valsts, vai ierodas Portugālē no valsts, kas nav Šengenas zonas valsts. Ja vecāki vai likumiskais aizbildnis dzīvo Portugālē, atļauja ir jāparaksta abiem vecākiem vai likumiskajam aizbildnim (šiem parakstiem ir jābūt notāra apliecinātiem), vai arī atļaujai ir jābūt apstiprinātai Portugāles vēstniecībā vai konsulātā tajā valstī, kur dzīvo vecāki vai likumiskais aizbildnis. Šāda ceļošanas atļauja ir nepieciešama arī tad, ja nepilngadīgos pavada persona, kas nav viņu tēvs, māte vai likumiskais aizbildnis. Šādos gadījumos ceļošanas atļaujā ir jābūt skaidri norādītam nepilngadīgo pavadošās personas vārdam. Iebraukšana var tikt liegta ārvalstu nepilngadīgajiem līdz 18 gadu vecumam, kuri ceļo vieni paši, ja Portugālē nav nevienas personas, kas viņu uzturēšanās laikā uzņemtos par viņiem atbildību.