Suņi-pavadoņi un suņu-asisteni

FAQ-Assistance-dog.jpg
 

 Viss, kas jums jāzina par suņiem-pavadoņiem un suņiem-asistentiem

Suņu-pavadoņu/suņu-asistentu pārvadāšana ir atļauta tālāk norādītajos maršrutos:

 • Lidojumi no Marokas/uz Maroku
 • Lidojumi no Izraēlas/uz Izraēlu

Suņu-pavadoņu/suņu-asistentu pārvadāšana ir atļauta tālāk norādītajos maršrutos:

 • Visi Ryanair lidojumi ES/EEZ robežās
 • Visi Ryanair vietējie lidojumi

  Īpašas vadlīnijas par suņa-pavadoņa/suņa-asistenta ievešanu Apvienotajā Karalistē un Īrijas Republikā

Ieceļojot Apvienotajā Karalistē vai Īrijas Republikā, pasažierim, kurš ceļo ar suni-pavadoni/suni-asistentu, ir jābūt derīgai ES mājdzīvnieka pasei vai trešās valsts oficiālam veterinārajam sertifikātam (un nepieciešamajai medicīniskajai dokumentācijai).
ES mājdzīvnieku pasei vai veterinārajam sertifikātam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina, ka suns-pavadonis/suns-asistents ir saistīts ar kādu no šādām organizācijām, lai varētu ieceļot Apvienotajā Karalistē vai Īrijas Republikā:

 • Starptautiskā Suņu-pavadoņu federācija
 • Apvienotās Karalistes asistentu organizācija
 • Starptautiskā Suņu asistentu organizācija (Assistance Dogs International – ADI)

Īpašas vadlīnijas par ceļošanu ar suņiem-pavadoņiem/suņiem-asistentiem ES/EEZ lidojumos

Pasažieriem, kas ceļo ar suni pavadoni/suni asistentu, visos ES/EEZ lidojumos ir jābūt līdzi derīgai mājas (istabas) dzīvnieka pasei* vai trešās valsts oficiālam veterinārajam sertifikātam* (kā arī nepieciešamajiem medicīniskajiem dokumentiem). Lai ierastos ES/EEZ valstīs, papildus mājas (istabas) dzīvnieka ES pasei vai veterinārajam sertifikātam ir nepieciešami dokumenti, kas apliecina, ka suns-pavadonis/suns-asistents ir saistīts ar kādu no tālāk norādītajām organizācijām:
 • Starptautiskā Suņu-pavadoņu federācija
 • Starptautiskā Suņu asistentu organizācija (Assistance Dogs International – ADI)

 Mājdzīvnieku pase/Veterinārais veselības sertifikāts

Suņiem ir nepieciešama mājas (istabas) dzīvnieka pase, bet valstīs, kurās tādas netiek izdotas, ir nepieciešams oficiāls veterinārais sertifikāts.

Pasažieris ir atbildīgs par to, lai uzrādītā mājas (istabas) dzīvnieka pase būtu derīga un būtu izpildītas vakcinācijas un dzīvnieka kopšanas prasības, kas noteiktas galamērķa valstī. Mēs neuzņemamies atbildību par suņiem pavadoņiem/suņiem asistentiem, kuru dokumenti nav pareizi noformēti. Ja īsti nezināt, vai jūsu suns drīkst ceļot, iesakām pirms ceļojuma sazināties ar galamērķa lidostu, lai noskaidrotu, kādai informācijai ir jābūt norādītai mājas (istabas) dzīvnieka pasē.

Suņu-pavadoņu un suņu-asistentu īpašniekiem valstīs, kurās netiek izdotas mājas (istabas) dzīvnieku pases, ir jāsaņem oficiāls veterinārais sertifikāts, lai apliecinātu suņa atbilstību mājdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumiem.

 
iStock-1066436412.jpg
 

Vispārīgas ceļošanas vadlīnijas:

 • Lai suns pavadonis/suns asistents tiktu uzņemts Ryanair lidojumā, tam ir jābūt apmācītam veikt uzdevumus personas ar fizisku, sensoro vai garīgu invaliditāti labā un sertificētam organizācijā, kas ir pilntiesīga pasaules suņu asistentu organizāciju akreditēšanas iestāžu – Starptautiskās Suņu asistentu organizācijas, Apvienotās Karalistes Suņu asistentu organizācijas vai Starptautiskās Suņu pavadoņu federācijas (International Guide Dog Federation – IGDF) – dalībniece.
 • Suņiem, kuri sniedz emocionālu atbalstu vai tiek izmantoti terapijā un kurus iepriekš minētās organizācijas nav atzinušas par suņiem asistentiem, nav atļauts ceļot Ryanair lidojumos. 
 •  Sunim pavadonim/sunim asistentam visa ceļojuma laikā ir jābūt uzvilktai standarta identificējošai vestei vai iemauktiem.
 •   Suņi pavadoņi/suņi asistenti tiek pārvadāti gaisa kuģa salonā, un tiem ir jāsēž uz grīdas pie pasažiera kājām.  Vienā lidojumā ir atļauts pārvadāt ne vairāk kā četrus suņus pavadoņus/suņus asistentus. Gan suns, gan tam nepieciešamie trauki un barība tiek pārvadāta bez maksas.
 •   Pasažierim, kas vēlas ceļot ar suni pavadoni/suni asistentu salonā, ir iepriekš mūs par to jāinformē — vēlams, rezervācijas noformēšanas dienā. To var paveikt tiešsaistē vai sazinoties ar Ryanair īpašās palīdzības zvanu centru.
 • Īpašnieks nodrošina piemērotus iemauktus. Tiem ir jābūt piestiprinātiem pie īpašnieka drošības jostas vai drošības jostas sprādzes, kā arī tie ir jāizmanto, lai pietiekami stingri noturētu suni pacelšanās, nolaišanās un gaisa turbulences laikā. Var būt pieejamas arī citas ierīces ar alternatīviem stiprinājuma punktiem, kas nodrošina pietiekamu suņa noturēšanu.  Ir atļauts jebkāds risinājums, kas pietiekami stingri notur suni asistentu.

Ņemiet vērā! Ja iepriekš neinformēsit mūs par pakalpojuma nepieciešamību, pakalpojums var nebūt pieejams, kad ieradīsities lidostā, un jūs nevarēsit ceļot rezervētajā lidojumā.
Arī tad, ja esat neredzīgs/vājredzīgs, bet nekāda lidostas darbinieku palīdzība jums nav nepieciešama, jums par to ir mums jāpaziņo pirms lidojuma, vēlams, rezervācijas noformēšanas dienā.
Šādi jārīkojas tāpēc, lai salona apkalpe varētu sniegt piemērotas drošības instrukcijas.

Īpašās palīdzības vaicājumi

 
Nepieciešams nekavējoties sazināties ar mums? Mēs esam šeit, lai palīdzētu!

+44 1279358588 maksa par zvanu pēc vietējiem tarifiem.
Zvani no mobilajiem tālruņiem un citiem tīkliem var maksāt vairāk.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka zvanus var ierakstīt gan formatīvi, gan kvalitatīvi. Zvanu ieraksti tiek glabāti vismaz 90 dienas.

Iepriekš minētās tālruņa līnijas ir atvērtas:
Pr.-Pk.09:00 - 18:30 CET
Se.: 09:00 - 17:30 CET
Sv.: 10:00 - 17:30 CET