Rooms – pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācija

Jautājumi pirms ceļojuma

Ja jums ir radies jautājums par rezervēto naktsmītni vai vēlaties mainīt vai atcelt to, lūdzu, sazinieties tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
Pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācijas sarakstu skatiet tālāk.    

Jautājumi pēc ceļojuma

Ja vēlaties iesniegt atsauksmi vai sūdzību par nesen izmantoto naktsmītni viesnīcā, lūdzu, sazinieties tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
Pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācijas sarakstu skatiet tālāk.     

Rooms pakalpojumu sniedzēju un kontaktinformācijas saraksts.

Hotels.com – jautājumi pirms un pēc ceļojuma

Ja jums ir radies jautājums par rezervēto naktsmītni vai vēlaties mainīt vai atcelt to, lūdzu, sazinieties tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju. Informācija saziņai (ieskaitot e-pasta adreses saziņai) ir sniegta atsaucei arī jūsu rezervācijas apstiprinājuma e-pastā.

Valsts

Vietējā tālruņa līnija

Starptautiskais numurs

U.K.

0203 5642057

+44 (0) 2035642057

Ireland

01 5171530

+ 353 1 5171530

Germany

69999915522

+ 49 69999915522

France

157324940

+33 (0) 157324940

Italy

223331273

+39 0223331273

Spain

912757390

+34 912757390

Poland

223060948

+48 223060948

Netherlands

707709674

+31 (0) 707709674

Denmark

43314879

+45 43314879

Norway

23024891

+47 23024891

Portugal

213665615

+351 213665615

Sweden

851761982

+46 (0) 851761982

Greece

21 300 20 531

+30 21 300 20 531

Hungary

06 17789679

+36 17789679

Lithuania

8 52142531

+370 52142531

Romania

317801224

+40 317801224

Hotelopia Contact Numbers 

Valsts

Vietējā tālruņa līnija

 

Starptautiskais numurs

Germany

+49 8000008378

+34971178739
Ireland +353 818021032 +34971178739
U.K

+44 2081383253

+34971178739

France

+33 187650408 +34971178739
Italy +39 0289735716 +34971178739
Spain +34 916354694 +34971178739
Portugal +351 211451497 +34971178739