Covid-19 Travel Voucher Terms of Use

 • Ceļojumu kuponus izsniedz Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ireland (turpmāk tekstā — “Ryanair”).
  Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz Ryanair ceļojumu kuponu izmantošanu. Tiek piemēroti Ryanair vispārējie pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi.
 • Ceļojumu kuponi ir derīgi 12 mēnešus pēc izsniegšanas datuma, un tos var pagarināt vienu reizi. Derīguma termiņu varat pārbaudīt jaunākajā e-pasta ziņojumā, kurā ir norādīts jūsu individuālais kupons.
 • Ceļojuma kuponus var apmainīt pret naudu jebkurā laikā. Neizmantotie ceļojuma kuponi pēc derīguma termiņa beigām tiks automātiski atmaksāti naudā. 
 • Ceļojuma kuponus var izmantot tikai to izsniegšanas valūtā.
 • Ceļojuma kuponus var izmantot tikai kupona saņēmējs.
 • Ja kopējā lidojuma cena pārsniedz ceļojuma kupona(-u) vērtību, kas izmantots, lai samaksātu par rezervāciju, jebkuru cenu starpību var apmaksāt ar kredītkarti/debetkarti vai ar PayPal.
 • Ja vienā reizē neizmantojat visu kupona atlikumu, kupona kodu varat izmantot turpmākajos darījumos.
 • Ceļojuma kuponus var izmantot, lai apmaksātu lidojumus, sēdvietas, prioritāro iekāpšanu, reģistrēto bagāžu, Fast Track, zīdaiņa aprīkojuma, mūzikas instrumentu, sporta inventāra pārvadāšanu, ceļojuma apdrošināšanu un saistītos nodokļus, maksas un nodevas (nevar apmaksāt auto nomu, pārvešanas pakalpojumus vai viesnīcas rezervācijas).
 • Ja rezervācija tiek apmaksāta, izmantojot ceļojuma kuponu, pasažieru vārdu maiņa nav atļauta.
 • Ceļojuma kuponus par nesubsidētām lidojumu biļetēm nevar izmantot pret Spānijas subsidētām lidojumu biļetēm. 
 • Ryanair patur tiesības pēc saviem ieskatiem atsaukt vai grozīt šos lietošanas noteikumus. Ryanair rakstiski paziņos klientiem par visām izmaiņām.