Bojātas, aizturētas un pazaudētas bagāžas vienības

FAQ-Damaged-Delayed.jpg

 Ziņošana par bagāžas bojājumiem

Par reģistrētās bagāžas nozaudēšanu, aizkavēšanos vai bojājumu jāziņo jūsu ielidošanas lidostā. Jums tiks izsniegts īpašuma pretenzijas ziņojums (PIR) pie ielidošanas lidostas pieteikumu galdiņa. Pēc tam PIR atsauces numuru varēsit izmantot, lai saņemtu jaunāko informāciju par bagāžu.

Sekojiet līdzi savai bagāžai

Prasības procedūra

Pēc atlīdzības pieteikuma iesniegšanas, lūdzu, ievērojiet, ka: Tiks pieprasītas oriģinālo kvīšu kopijas par bojātām/aizkavētām vai nozaudētām vienībām. Bojātās bagāžas vienības un kvīšu oriģināli ir jāglabā līdz prasības apstrādes pabeigšanai. Oriģinālo bojāto bagāžas vienību kvīšu vietā netiek pieņemtas aizstājošo bagāžas vienību kvītis.

Iesniegt prasību

Prasību apstrādes laiki

Atlīdzības prasības par bojātām vai aizkavētām bagāžas vienībām tiek apstrādātas 15 darba dienu laikā kopš to saņemšanas brīža. Atlīdzības prasības par nozaudētām bagāžas vienībām tiek apstrādātas 28 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža (pēc tam, kad ir pilnībā pabeigts bagāžas meklēšanas process). Mēs nosūtīsim atbildi uz atlīdzības pieteikuma veidlapā norādīto pasta/e-pasta adresi.