Kam ir piekļuve maniem vīzas dokumentiem?

Piekļuve būs tikai noteiktiem darbiniekiem, kuriem ir noteiktas vajadzības pārskatīt vīzas dokumentāciju, tostarp mūsu Imigrācijas nodaļai, kurai ir ekspertu zināšanas par vīzu prasībām, mūsu Juridiskajai nodaļai saistībā ar jebkurām iespējamām prasībām no galamērķa valsts un ierobežotiem mūsu IT komandas darbiniekiem, lai nodrošinātu procesa tehnisko efektivitāti. 

Lidostas apkalpojošajam personālam nav citas piekļuves jūsu vīzas dokumentācijai kā vien šīs informācijas skatīšana lietotnē jūsu ierīcē, kad viņi lūdz aplūkot jūsu saglabātos vīzas dokumentus vīzas pārbaudes reģistrēšanās laikā.