Prasības attiecībā uz rīcības neatkarību

Katram pasažierim ir jābūt rīcībā neatkarīgam attiecībā uz visām turpmāk norādītajām prasībām. Ja tā nav, tad pasažierim ir jāceļo kopā ar rīcībspējīgu pieaugušu pavadošo personu, kura ir vismaz 16 gadus veca un var sniegt nepieciešamo palīdzību. Pretējā gadījumā pasažierim tiek liegta iekāpšana.

  • Pasažieriem pēc apkalpes locekļu norādījuma ir jāspēj piesprādzēt un atsprādzēt drošības jostu.
  • Pasažieriem pēc apkalpes locekļu norādījuma ir jāspēj bez palīdzības paņemt un uzvilkt drošības vesti.
  • Pasažieriem pēc apkalpes locekļu norādījuma ir jāspēj bez palīdzības uzlikt skābekļa masku.
  • Pasažieriem ir jāspēj saprast drošības instruktāžu un jebkurus padomus un norādījumus, ko ārkārtas situācijā sniedz apkalpes locekļi.

Papildu prasības

Mēs arī lūdzam, lai pasažieri, kuriem kādā no šīm darbībām ir nepieciešama palīdzība, ceļo kopā ar personīgo asistentu. Pretējā gadījumā pasažierim var tikt liegta iekāpšana, ja mums ir pamats uzskatīt, ka pasažiera pārvadāšana rada drošības risku.

  • Ēšana (pasažieriem ir jāspēj pašiem patstāvīgi paēst).
  • Tualetes izmantošana (pasažieriem ir jāspēj bez palīdzības izmantot tualeti).
  • Zāļu lietošana (pasažieriem ir jāspēj lietot savas zāles un veikt medicīniskās procedūras).

Rīcībspējīgā pieaugusī pavadošā persona var palīdzēt ne vairāk kā vienam pasažierim ar samazinātu mobilitāti, un šai personai ir jāiegādājas pieaugušo biļete par pilnu cenu. Ja pasažieris ar samazinātu mobilitāti ceļo kopā ar pieaugušu pavadošo personu, mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pavadošajam pasažierim tiek ierādīta līdzās esoša sēdvieta.