Posturālā atbalsta palīglīdzekļu prasības

Diemžēl mēs nevaram piekrist posturālā atbalsta palīglīdzekļu izmantošanai lidmašīnā, ja tos nav apstiprinājusi aviācijas iestāde, piemēram, EASA, IAA, AK CAA, FAA vai līdzīga iestāde. Mūsu lidmašīnas salonā ir atļauts izmantot vairākas bērnu ierobežotājsistēmas un posturālā atbalsta palīglīdzekļus. Ryanair tos nenodrošina. Šos palīglīdzekļus var izmantot papildus lidmašīnas sēdvietas drošības jostai, un uz tiem attiecas konkrēti ar drošību saistīti ierobežojumi.

Diemžēl mēs nevaram atļaut posturālā atbalsta līdzekļu izmantošanu bērniem, kuri ir jaunāki par diviem (2) gadiem.