Kelionės priedai

„Rooms“ (viešbučiai)

„Rooms“ – tai apgyvendinimo paslaugų platforma, teikianti geriausius vieno iš pagrindinių apgyvendinimo paslaugų teikėjų Hotels.com pasiūlymus ir kainas.

Jei turite klausimų, susijusių su kambario rezervacijos keitimu ar atšaukimu, prašome susisiekti su atitinkamu paslaugą teikiančiu asmeniu tiesiogiai. Jei norite palikti atsiliepimą apie savo patirtį arba pateikti skundą, taip pat susisiekti su atitinkamu paslaugą teikiančiu asmeniu tiesiogiai.
Toliau pateikiame paslaugos teikėjų kontaktinių duomenų sąrašą.

„Rooms“ – kontaktiniai duomenys

Taip, galite. Užsakymą galite pakeisti pasinaudoję patvirtinimo el. laiške pateiktomis nuorodomis arba susisiekę su tiekėju, per kurį atlikote rezervaciją (turite žinoti užsakymo numerį).

Patvirtinimo el. laiško gavimas gali užtrukti iki 24 val., tačiau jei praėjus šiam laikotarpiui jo vis tiek negautumėte, susisiekti su teikėju tiesiogiai.

Bet kokias atšaukimo sąlygas nustato paslaugų teikėjas, ir jos nurodytos paslaugų teikėjo nustatytose paslaugų atšaukimo taisyklėse. Norėdami atšaukti rezervaciją, turite tai padaryti tiesiogiai per paslaugų teikėją.

Transportas

Užsisakyti automobilio stovėjimo vietą galite čia.

Autobuso arba traukinio bilietą galite užsisakyti čia.

Jei turite klausimų dėl pervežimo ar automobilių stovėjimo aikštelės paslaugų užsakymo, susisiekite su atitinkamu paslaugų teikėju (pasirinkite iš toliau pateikto sąrašo).

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjų kontaktinius duomenis rasite atitinkamose „Ryanair“ svetainėje paskelbtose taisyklėse ir sąlygose. Pervežimo ir automobilių stovėjimo aikštelės paslaugų teikėjo kontaktinius duomenis rasite čia.

Išsinuomoti automobilį galite čia.

Jei norite pakeisti užsakymą ar susisiekti su automobilių nuomos paslaugų teikėju, spustelėkite čia.

Jei reikia papildomos pagalbos, atsakymą į savo klausimą galbūt rasite mūsų dažnai užduodamų klausimų skiltyje. Spustelėkite čia

Papildoma kontaktinė informacija:

  • Telefono Nr.
    • Tarptautinis:  +44 1616025474
    • Airijoje:  +35 317617995
  • El. paštas: RyanairEN@customerservice.carhire.ryanair.com
  • Pašto adresas:  „Booking.com Transport Limited“, Floors 9-12, Sunlight House, Manchester M3 3JZ, UK (Jungtinė Karalystė).

„Fast Track“ – greitoji keleivių patikra

Greitosios keleivių patikros paslaugą „Fast Track“ galite užsisakyti kartu su skrydžiu arba bet kada vėliau, kelionės priedų skyriuje ar registruodamiesi. Oro uostų kainodaros skiriasi, todėl kainą matysite prieš pateikdami užsakymą.

Pridėti „Fast Track“ paslaugą

Spustelėkite toliau, kad pamatytumėte oro uostų, kuriuose teikiama „Fast Track“ paslauga, sąrašą.
Atkreipkite dėmesį, kad šių paslaugų teikimo bei naudojimosi taisyklės ir sąlygos kiekviename oro uoste gali skirtis, be to, visiems keleiviams taikomos tos pačios saugumo procedūros ir taisyklės, todėl rekomenduojame skirti pakankamai laiko įprastai oro uosto apsaugos ir rentgeno patikrai.

Oro uostai, teikiantys „Fast Track“ paslaugą