Šalyse galiojantys reikalavimai keliaujantiems nepilnamečiams

Šalyse galioja skirtingi vietiniai reikalavimus keliaujantiems nepilnamečiams

Be tėvų / globėjų keliaujantys nepilnamečiai. Jūs privalote patys žinoti visus atitinkamoje šalyje taikomus reikalavimus. Vizoms ir pasams šalyje taikomus reikalavimus sužinosite susisiekę su šalies, į kurią ketinate vykti, ambasada arba konsulatu.

Toliau pateikti keli nepilnamečiams (šalies piliečiams, užsieniečiams, gyventojams) keliaujantiems be tėvų ir (arba) globėjų keliamų reikalavimų pavyzdžiai.

 
France.jpg
 

Prancūzija

Prancūzijoje gyvenantys vietiniai ir užsienio valstybės pilietybę turintys nepilnamečiai, keliaujantys be savo tėvų / globėjų, Šengeno ir ne Šengeno skrydžių metu privalo pateikti tinkamai užpildytą ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE) ir kitus ATS numatytus dokumentus. Informacijos apie šį reikalavimą rasite spustelėję čia.

 
Spain.jpg
 

Ispanija

18 metų nesulaukę Ispanijos gyventojai, keliaujantys be tėvų / teisėtų globėjų ir pateikiantys galiojančią, jų šalyje išduotą tapatybės kortelę skrydžiams tarp Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, dar privalo pateikti galiojančią raštiško savo tėvų sutikimo, kad jų vaikai keliaus vieni, formą (išduotą vietos policijos nuovados). Šią formą reikės pateikti prie pasų kontrolės langelio.

 
Italy.jpg
 

Italija

Italijos piliečiai iki 14 metų amžiaus su naująja asmens tapatybės kortele „Carta d'identita“ lydimi vieno arba abiejų tėvų gali skristi į ES ir Šengeno šalis be papildomų dokumentų tik tuomet, jeigu tėvų vardai nurodyti dokumente. Kitu atveju, tėvai arba teisėti globėjai turi su savimi turėti šeimyninės padėties pažymėjimą arba nepilnamečio gimimo liudijimą. Jeigu jaunesnis nei 14 metų amžiaus asmuo keliauja su naująja asmens tapatybės kortele ne su tėvais ar teisėtais globėjais, o su trečiuoju asmeniu, tuomet jis (ji) turėtų turėti abiejų tėvų arba teisėtų globėjų pasirašytą „affido“ dokumentą, patvirtintą pasus išduodančios įstaigos antspaudu.

portugal-postcards-head.jpg

Portugalija

Jaunesni nei 18 metų Portugalijos piliečiai ir svetimtaučiai Portugalijos gyventojai, išvykstantys iš Portugalijos arba į ją atvykstantys iš Šengeno zonai nepriklausančių  šalių ir nelydimi savo tėvo, motinos arba teisėto globėjo privalo su savimi turėti leidimą keliauti. Leidimą turi būti pasirašę abu tėvai arba teisėti globėjai, parašas turi būti notariškai patvirtintas, jeigu tėvai arba globėjai gyvena Portugalijoje, arba patvirtinti Portugalijos ambasadoje arba konsulate toje šalyje, kurioje gyvena tėvai arba teisėti globėjai. Tokį leidimą keliauti pateikti privalės ir nepilnamečiai, kuriuos lydi suaugęs asmuo,  kuris nėra vaiko motina, tėvas arba teisėtas globėjas. Tokiais atvejais leidime keliauti turi būti aiškiai nurodytas tokio lydinčiojo asmens vardas ir pavardė. Jaunesni nei 18 metų asmenys iš užsienio, keliaujantys be juos lydinčio asmens, gali būti neįleisti, jeigu Portugalijoje nebus jų apsistojimu pasirūpinsiančių asmenų.