Directive (EU) 2015/2302

Pagrindinės ES direktyvoje 2015/2302 numatytos teisės

 • Prieš sudarydami kelionės paketo sutartį keliautojai gaus visą svarbiausią informaciją apie paketą.
 • Visuomet yra bent vienas prekiautojas, atsakingas už tinkamą visų sutartyje numatytų kelionės paslaugų tinkamą suteikimą.
 • Keliautojams pateikiamas telefono numeris skubiems atvejams arba kontaktinio taško, kuriame galima susisiekti su organizatoriumi, duomenys.
 • Keliautojai gali perleisti paketą kitam asmeniui apie tai pranešę iš anksto. Už tai gali būti taikomas mokestis.
 • Paketo kaina gali kilti tik tuomet, kai kyla tam tikrų išlaidų (pvz., degalų) kaina ir jei tai aiškiai numatyta sutartyje, tačiau jokiu būdu ne vėliau nei praėjus 20 dienų nuo paketo paslaugų naudojimo pradžios. Paketo kainai padidėjus daugiau nei 8 %, keliautojas gali nutraukti sutartį. Jei organizatorius turi teisę padidinti kainą, tai keliautojas turi teisę sumažinti kainą, jei sumažėja susijusios išlaidos.
 • Keliautojai gali nutraukti sutartį be baudos mokesčio ir atgauti visą sumokėtą sumą, jei kuri nors iš pagrindinių paketą sudarančių paslaugų yra ženkliai pakeičiama (tačiau ne kaina). Už paketą atsakingam prekiautojui atšaukus paketą prieš juo pradedant naudotis, keliautojai gali atgauti sumokėtą sumą ir, kai kuriais atvejais, gauti kompensaciją.
 • Keliautojai gali nutraukti sutartį be baudos mokesčio prieš pradėdami naudotis paketu susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms, pavyzdžiui, jei kelionės tiksle kilo rimtų saugumo problemų, kurios gali turėti įtakos paketo paslaugų teikimui.
 • Be to, keliautojai gali bet kuriuo metu prieš pradėdami naudoti paketą nutraukti sutartį sumokėję tinkamą ir pagrįstą nutraukimo mokestį.
 • Jeigu pradėjus naudoti paketą negali būti pateikti svarbūs paketo elementai kaip buvo numatyta sutartyje, keliautojui turės būti nemokamai pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Keliautojai gali nutraukti sutartį be nutraukimo mokesčio, jei paslaugos teikiamos ne taip, kaip buvo numatyta sutartyje ir tai daro didelę įtaką paketo paslaugų vykdymui, o organizatorius neišsprendžia problemos.
 • Keliautojai taip pat turi teisę mokėti mažesnę kainą ir (arba) gauti kompensaciją už žalą, kai kelionės paslaugos nesuteikiamos arba suteikiamos netinkamai.
 • Keliautojui patiriant sunkumų, organizatorius turi suteikti pagalbą.
 • Jei organizatorius arba perpardavėjas (kai kuriose šalyse narėse) tampa nemokus, bus grąžinta sumokėta suma. Jei organizatorius arba, kur yra, perpardavėjas tampa nemokus pradėjus naudotis paketu ir jeigu į jį įtrauktos transporto paslaugos, užtikrinama keliautojų repatriacija. Pasirinkome apsaugą nuo nemokumo su „International Protection Limited“ (IPP), kurią pasirašė tam tikros „Lloyd“ profsąjungos. Jei paslaugos dėl bankroto būtų neprieinamos, keliautojai gali susisiekti su IPP (prašymai IPP teikiami per „InTrust“, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, the Netherlands (Nyderlandai); +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) arba, jei taikoma, su Skrydžių kontrolės komisija (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland (Airija); +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie).

ES direktyva 2015/2302, perkelta į nacionalinę teisę.

„Susietų kelionių susitarimų apsauga nuo nemokumo

Mes pašalinome nemokumo apsaugą naudodamiesi „International Passenger Protection Limited“ (IPP) ir suteikėme tam tikrų „Lloyd‘s“ sindikatų.

Keleiviai gali kreiptis į IPP arba tam tikrais atvejais į Aviacijos reguliavimo komisiją (3 aukštas, „Alexandra House“, Earlsfort terasa, Dublinas 2, Airija; +353 (0) 1 6611700; info@aviationreg.ie), jei paslaugos nebus teikiamos esant mažai tikėtam mūsų nemokumui.

Pastaba: ši nemokumo apsauga neapima sutarčių su kitomis šalimis, išskyrus „Ryanair“, kurios vis tiek gali būti įvykdytos mažai tikėtinu mūsų nemokumo atveju.

Direktyva (ES) 2015/2302, perkelta į nacionalinę teisę.“

Bendrosios vežimo nuostatos ir sąlygos

Pasirinkome „Lloyd“ patvirtintą „International Passenger Protection Limited“ (IPP) draudimą dėl nemokumo.

Jei norite susipažinti su bendrųjų vežimo nuostatų ir sąlygų 12 punktu, dėl susijusių kelionės paslaugų ir paslaugų paketų įsigijimo, spauskite čia.