Skrydžio Kreditas sąlygos

„Rooms“ Skrydžio Kreditas paslauga suteikia „myRyanair“ klientams galimybę gauti 5 procentų vertės kelionių kreditą nuo kiekvienos sumos, sumokėtos už „Rooms“ sistemoje naudojantis „myRyanair“ paskyra rezervuotus kambarius. Šį kreditą galima panaudoti rezervuojant tarptautinius „Ryanair“ skrydžius.

Norėdami pasinaudoti kreditu klientai turi laikytis šių taisyklių:

 • Skrydžio Kreditas iniciatyvą vykdo įmonė „Ryanair DAC“, įmonės kodas 104547, registruota adresu „Ryanair“ biuras Dubline, Airside Business Park, Swords, Ireland (Airija) („Ryanair“).

 • Šioje akcijoje gali dalyvauti tik 16 metų sulaukę asmenys. turintys galiojančią „myRyanair“ paskyrą.

 • Kiekvienas klientas naudodamasis savo „myRyanair“ paskyra ir „Rooms“ sistemoje rezervavęs kambarį gauna 5 procentų vertės kelionių kreditą, skaičiuojamą nuo kiekvienos „Rooms“ rezervacijos.

 • Kelionių kreditai suteikiami tik už rezervacijas, atliktas ne anksčiau Skrydžio Kreditas akcijos paskelbimo datos „Ryanair“ tinklapyje.

 • Kelionių kreditai „myRyanair“ paskyroje papildomi automatiškai, per 7-10 darbo dienas nuo išsiregistravimo iš rezervuoto kambario, už kurį suteikiami kelionių kreditai, dienos.

 • „Rooms“ apgyvendinimo paslaugas teikia nepriklausomi juridiniai asmenys, kurie taiko savo sąlygas ir taisykles. Mes nesame atsakingi už šias paslaugas ar jas teikiančius trečiųjų šalių juridinius asmenis. Jei trečiųjų šalių paslaugų teikėjai atšaukia arba pakeičia pirminės apgyvendinimo paslaugos rezervacijos sąlygas, kelionių kreditai, kurie turėtų būti skiriami už šią rezervaciją, yra anuliuojami.

 • Didžiausia vienkartinė „myRyanair“ klientams suteikiama kelionių kreditų suma negali viršyti 500 €. Šią sumą viršijančių Skrydžio Kreditas dalis suteikiama nebus.

 • Daugiausia kalendorinių metų bėgyje klientai gali sukaupti 1000 € Kelionės kredito.

 • Tais atvejais, kai remiantis EB reglamento Nr. 261/2004 arba bendrųjų „Ryanair“ sąlygų ir taisyklių 10 punkto nuostatomis už įsigytą skrydžio bilietą suteikiama kompensacija, Skrydžio Kreditas dalis, panaudota atsiskaitant už šį skrydį, grąžinama atgal į kliento „myRyanair“ sąskaitą.

 • Skrydžio Kreditas suteikiamas eurais. Tam tikrais atvejais „Ryanair“ skrydžių rezervacijai priims kelionių kreditą ir kitomis valiutomis, taikant „Reuters“ (arba RCB) nustatytą tos dienos valiutos keitimo kursą.

 • Skrydžio Kreditas dalis galioja 180 dienų, nuo jos įskaitymo arba sugrąžinimo į kliento „myRyanair“ sąskaitą momento, ir per šį laikotarpį turi būti panaudota. Per nurodytą laikotarpį nepanaudota Skrydžio Kreditas dalis panaikinama.

 • Skrydžio Kreditasgalima pasinaudoti sumokant visą arba dalį Value mokesčio, taikomo už tarptautinių „Ryanair“ skrydžių rezervaciją, vykdomą „Ryanair“ tinklapyje.  Kelionių kreditu, naudojantis „Regular“, „Plus“, „Flexi Plus“ ir „Family Plus“ programomis, galima pasinaudoti atsiskaitant tik už tokią sumą, kuri atitinka Value mokesčio dydį.

 • Skrydžio Kreditas netaikomas vietinių „Ryanair“ skrydžių rezervacijoms, „Ryanair Holidays“ rezervacijoms, atsiskaitant už papildomus „Ryanair“ produktus ir (arba) paslaugas (pavyzdžiui, bagažo registraciją, skrydžio keitimą, pirmenybės įlaipinant paslaugą, mokėjimą kreditine kortele) arba „Ryanair“ partnerių produktus ir (arba) paslaugas (pavyzdžiui, automobilių laikymo ir automobilių nuomos paslaugos).

 • Skrydžio Kreditasir dovanų kuponais atsiskaityti už to paties skrydžio rezervaciją negalima.

 • Skrydžio Kreditas negalima panaudoti rezervuojant skrydžius kūdikiams.

 • Skrydžio Kreditasnegalima padengti mokesčius, susijusius su Ispanijoje taikomomis „Gyventojų ir daugiavaikių šeimų“ nuolaidomis.

 • Skrydžio Kreditas negali būti perkeliamas į kitas paskyras ar išmokamas grynaisiais pinigais. „Ryanair“ nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, galinčią kilti dėl klaidų duomenų sistemoje ar panašių, kurias padarė „Ryanair“, jos partneriai arba subrangovai, susiję su teikiama Skrydžio Kreditas paslauga.

 • „Ryanair“ nėra atsakingi už mokesčius, kurie taikomi klientams už Skrydžio Kreditas panaudojimą.

 • „Ryanair“ turi teisę atšaukti arba papildyti Skrydžio Kreditas akciją savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo. „Ryanair“ savo tinklapyje skelbs apie Skrydžio Kreditas programos pakeitimus ir, savo nuožiūra, turėdama tam svarią priežastį, gali sustabdyti, pakeisti ar nutraukti Skrydžio Kreditas programą ar panaikinti klientui suteiktą Skrydžio Kreditas sumą, apie tai iš anksto nepranešdama.

 • Išskyrus įstatymų numatytus atvejus, šios sąlygos ir taisyklės turi būti vykdomos ir suprantamos atsižvelgiant į Anglijos įstatyminę bazę. Kilus bet kokiems ginčams dėl šių sąlygų ir taisyklių, jie sprendžiami Anglijos teismų jurisdikcijoje.

Klientams, kurie užsisakė apgyvendinimą per „Rooms“ iki 2019 m. balandžio 4 d., bus pagal Nuostatas ir sąlygas pirkimo metu pritaikytas 10 % skrydžio kreditas

Galioja nuo 2019 m. balandžio 4 d.

Taikomos Bendrosios „Ryanair“ vežimo sąlygos ir nuostatos