Medicinos įrangos gabenimas

medical_1.jpg
 

Jei norite su savimi pasiimti ir (arba) lėktuve naudotis specialiais medicinos įrenginiais, turite specialiosios pagalbos linija arba tiesioginio pokalbio programėlėje kreiptis į mus.
Mūsų specialiosios pagalbos komanda padės įvertinti jūsų pageidavimus ir nuspręs, ar patenkinti jūsų prašymą įsinešti atitinkamą įrangą į lėktuvą.

 

 Leidimas gabenti medicinos įrangą

Jei norite į „Ryanair“ skrydį su savimi pasiimti medicinos įrangą, turite gauti leidimą gabenti medicinos įrangą.

Keleiviai, turintys sveikatos sutrikimų, dėl kurių į kelionę kartu su savo rankiniu bagažu privalo pasiimti medicinos įrangą, privalo apie tai iš mus anksto informuoti specialiosios pagalbos linija.

Pateikus gydytojo išduotą liudijimą, patvirtinantį medicinos įrangos poreikį, jums bus išduotas leidimas gabenti medicinos įrangą. Nemokamai galėsite vežtis tik leidime nurodytą medicinos įrangą. Prašome pasirūpinti, kad medicinos įranga būtų supakuota atskirai ir ją būtų galima patikrinti.

  Tinkamumo skristi forma

Jei dėl nesenos ligos, hospitalizacijos, sužeidimo ar operacijos jaučiatės prastai, jei esate nestabilios medicininės būklės arba jei lėktuve norite naudotis medicinos įranga arba gydomojo deguonies terapija, turite pateikti tinkamumo skristi formą.Jei turite abejonių dėl savo sveikatos ir galimybių skristi, prieš užsisakydami skrydį pasitarkite su savo gydytoju. Tinkamumo skristi formą gausite susisiekę su mumis specialiosios pagalbos linija.

 

Dializės aparatas, „CPAP“ arba „Bipap“ aparatas

Šiuos prietaisus galima vežtis lėktuvo salone be leidimo, jei jie telpa jūsų rankiniame bagaže. Tačiau, jei jūsų medicinos įranga rankiniame bagaže netelpa, turite susisiekti su mūsų specialiosios pagalbos komanda ir gauti leidimą gabenti medicinos įrangą.Šiais aparatais lėktuve naudotis draudžiama. Jei skrydžio metu pageidaujate naudoti purkštuvą, ventiliatorių, respiratorių arba kitą kvėpavimo aparatą, iš anksto susisiekite su mumis specialiąja pagalbos linija, kad gautumėte išankstinį patvirtinimą. Norėdami tokiais prietaisais naudotis skrydžio metu, susisiekite su mumis specialiosios pagalbos linija, kad gautumėte „Tinkamumo skristi formą“, kurią turėsite užpildyti.

 
medical_2.jpg
 

  Medicinos įranga lėktuvo salone

Įranga lėktuvo salone

Tam tikrais įrenginiais, pavyzdžiui, nešiojamais deguonies koncentratoriais (NDK), atitinkančiais norminius reikalavimus, lėktuve naudotis leidžiama. Kitokia medicinine įranga, pavyzdžiui, oro spaudimą kvėpavimo takuose palaikančiais prietaisais (angl. trumpinys CPAP) ar nešiojamais dializės aparatais lėktuve naudotis draudžiama.Keleiviams leidžiama su savimi turėti medicininius švirkštus, jei jų reikia dėl medicininių priežasčių (pvz., diabetu sergančiam keleiviui).

Tokie keleiviai privalo turėti švirkštų poreikį patvirtinantį gydytojo išduotą liudijimą.Jei pageidaujate su savimi (rankiniame bagaže arba atskirai) pasiimti defibriliatorių, susisiekite su mumis specialiosios pagalbos linija ir gaukite leidimą gabenti medicinos įrangą. Leidimą turėsite pateikti priduodami bagažą arba, jei keliaujate be registruoto bagažo, prie įlaipinimo vartų. Taip pat su savimi reikės turėti tinkamumo skristi formą ir kelionės dieną parodyti ją mūsų darbuotojams oro uoste.

Nešiojamas deguonies koncentratorius (POC)

Jei pageidaujate su savimi pasiimti POC, susisiekite su mumis specialiąja pagalbos linija, kad gautumėte patvirtinimą ir leidimą gabenti medicininę įrangą gabenti.
Šį patvirtinimą ir leidimą turėsite pateikti priduodami bagažą arba, jei keliaujate be registruoto bagažo, prie įlaipinimo vartų.

Jei skrydžio metu pageidaujate naudotis POC, susisiekite su mumis specialiąja pagalbos linija ir gaukite išankstinį patvirtinimą bei tinkamumo skristi formą.
Tinkamumo skristi formą turite užpildyti ir pateikti „Ryanair“ iki skrydžio likus 14–2 dienoms. Patvirtintą tinkamumo skristi formą privalote turėti su savimi visų skrydžių metu ir pateikti ją mūsų lėktuvo įgulai įlipdami į lėktuvą.

POC aparatą lėktuve naudojantis keleivis privalo pasirūpinti, kad aparato įkrovos ar baterijų užtektų visam skrydžio laikotarpiui, įskaitant galimą vėlavimą. POC aparato ar akumuliatoriaus lėktuve įkrauti negalima.

Gydomasis deguonis

Vieno skrydžio metu gydomąjį deguonį galime tiekti tik vienam keleiviui. Jeigu ši paslauga jums aktuali, kreipkitės į mus specialiosios pagalbos linija. Rekomenduojame susisiekti su mumis tą pačią dieną, kai atliksite skrydžio užsakymą. Mūsų darbuotojai jums išsiųs asmens sveikatos pažymėjimo formą. Šią formą turite užpildyti ir pateikti „Ryanair“ iki išvykstamojo skrydžio likus 14–2 dienoms.Klientas turi su savim turėti patvirtintą Gydomojo deguonies medicininę leidimo formą visiems skrydžiams ir negali būti priimtas skrydžiui be jos.
Saugumo sumetimais „Ryanair“ neleidžia klientams neštis savo pačių gydomojo deguonies į lėktuvo saloną.Už gydomojo deguonies tiekimą imamas mokestis.* Mokestis mokamas pateikus gydomojo deguonies medicininę formą. Patvirtintą formą gausite el. paštu ir turėsite ją pateikti lėktuvo įgulai.
„Ryanair“ tiekia gydomąjį deguonį pastovia 2 litrų per minutę srove, ilgiausiai – 250 minučių. „Ryanair“ negali priimti keleivių, kuriems reikia nepertraukiamo deguonies tiekimo ilgiau nei 250 minučių.

 
Reikia skubiai su mumis susisiekti? Mes jums padėsime!

 

Specialiosios pagalbos užklausos