Directive (EU) 2015/2302

Az (EU) 2015/2302 irányelv szerinti legfontosabb jogok

 • Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges információt az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy kereskedőt, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.
 • Az utazók kapnak egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel.
 • Az utazók előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag ára csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, ha erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb 20 nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha az áremelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának 8%-át, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának az áremelés jogát, akkor az utazó árengedményre jogosult, ha a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Az utazók lemondási díj megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős kereskedő még annak megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.
 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt lemondási díj megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Ezen felül az utazók megfelelő mértékű és indokolt lemondási díj megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
 • Ha az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő alternatív szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó lemondási díj megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, ha a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Az utazók árengedményre és/vagy kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem megfelelően teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó bajba jut.
 • Ha az utazásszervező vagy – néhány tagállamban – az utazásközvetítő fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező vagy – adott esetben – az utazásközvetítő az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Vállalatunk az International Protection Limiteden (IPP) keresztül gondoskodik a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről, amit a Lloyd egyes szindikátusai is ellenjegyeztek. Az utazók az IPP-hez fordulhatnak (IPP Claims at InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, Hollandia; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com), ha ez lehetséges, az illetékes légiközlekedési hatósághoz, a Commission for Aviation Regulationhez (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Írország; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie) abban az esetben, ha a szolgáltatásokat fizetésképtelenség miatt tagadják meg tőlük.

A nemzeti jogba átültetett (EU) 2015/2302 irányelv rendelkezései.

Utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó fizetésképtelenséggel szembeni védelem

Vállalatunk az International Passanger Protection Limited (IPP) révén gondoskodik a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről, amit a Lloyd egyes szindikátusai is ellenjegyeztek.

Az utazók a IPP-val/vel.vagy adott esetben a Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie)-al vehetik fel a kapcsolatot, abban a valószínűtlen esetben, ha a szolgáltatásokat fizetésképtelenségünk miatt nem teljesítjük.

Megjegyzés: Ez a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nem terjed ki az Ryanairtől eltérő felekkel kötött olyan szerződésekre, amelyeket fizetésképtelenségünk ellenére teljesíteni lehet.

A nemzeti jogba átültetett (EU) 2015/2302 irányelv rendelkezései.

Általános szállítási feltételek

Kattintson ide, ha el akarja olvasni az Az utazási szolgáltatásegyüttesek, utazási csomagok és a szállítás általános feltételeinek 12. Cikkét.