Εκ Των Προτέρων Πληροφορίες Για Τους Επιβάτες

Εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες

Σε ορισμένες χώρες, οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στοιχεία επιβατών σε ορισμένες κυβερνητικές αρχές. Αντίστοιχα, κάθε πληροφορία που διατηρούμε για εσάς και τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας ενδέχεται να κοινοποιηθεί στις κυβερνητικές αρχές οποιασδήποτε χώρας του δρομολογίου σας.  Σημείωση -  όταν πραγματοποιείτε online check-in, τα απαραίτητα στοιχεία επιβάτη παρέχονται και δεν χρειάζεται να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες ξεχωριστά.

 

Τι είδους στοιχεία διατηρείτε για εμένα;

Διατηρούμε δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς του ταξιδιού σας. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς, όπως στοιχεία διαβατηρίου/ταυτότητας, τυχόν ειδική βοήθεια που έχετε ζητήσει, τα στοιχεία πληρωμής σας και τα στοιχεία επικοινωνίας.

 

Σε ποιον θα προωθηθούν τα στοιχεία;

Τα στοιχεία ενδέχεται να δοθούν στις αρχές Ελέγχου συνόρων, οι οποίες έχουν νόμιμο δικαίωμα να λάβουν τα στοιχεία. Ενδεχομένως να τα κοινοποιήσουν σε άλλες ελεγκτικές αρχές με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και λοιπών σοβαρών εγκλημάτων.

 

Ποιες χώρες διαθέτουν νομοθεσία που επιτρέπει την πρόσβαση στα στοιχεία μου;

Η Ryanair είναι υποχρεωμένη να συγκεντρώνει πληροφορίες διαβατηρίων ή ταυτοτήτων που έχουν εκδοθεί σε χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ για όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΜΑΡΟΚΟ προς Ισπανία ή Κανάριες Νήσους/Βαλεαρίδες Νήσους,Πορτογαλία ή από/προς Μαρόκο από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Για ποιο σκοπό πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι αρχές αυτά τα στοιχεία επιβάτη;

Τα στοιχεία επιβάτη ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εφαρμογής του νόμου και πρόληψης εγκλημάτων.

 

Μπορώ να σας παράσχω αυτές τις πληροφορίες online;

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν κάνετε online check-in.