Παραίτηση από την αλλαγή πτήσης- Όροι και Προϋποθέσεις

  • Οι «Όροι και Προϋποθέσεις Αλλαγής Πτήσης» εκδίδονται από τον Όμιλο Ryanair και τα Γραφεία της Ryanair στο Δουβλίνο, στην οδό Airside Business Park, Swords, Ιρλανδία (εφεξής «Ryanair»). 
  • Η προσφορά «δωρεάν» τέλους αλλαγής πτήσης ισχύει μόνο για κρατήσεις πτήσεων πριν την 30η Σεπτεμβρίου 2021 για ταξίδια πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021.
  • Για να επωφεληθείτε από το «Δωρεάν τέλος αλλαγής πτήσης», οι αλλαγές πτήσεων πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τις αρχικές προγραμματισμένες ημερομηνίες αναχώρησης. Τυχόν αλλαγές που γίνονται εντός 7 ημερών από τις αρχικές προγραμματισμένες ημερομηνίες αναχώρησης θα υπόκεινται στο τυπικό τέλος αλλαγής πτήσης που ορίζεται στον Πίνακα Τελών.  
  • Εάν ο ναύλος που σχετίζεται με νέες ημερομηνίες πτήσης είναι υψηλότερος από αυτόν που καταβλήθηκε για τις αρχικές ημερομηνίες, τότε πρέπει να πληρώσετε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του αρχικού και του νέου ναύλου. 
  • Εάν ο ναύλος που σχετίζεται με την ημερομηνία της νέας πτήσης είναι χαμηλότερος από τον αρχικό, η Ryanair δεν θα επιστρέψει τη διαφορά. 
  • Μόνο μία δωρεάν αλλαγή επιτρέπεται είτε στις πτήσεις αναχώρησης, είτε στις πτήσεις επιστροφής είτε στις δύο ημερομηνίες τομέα της αρχικής κράτησης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή ονόματος ή. Περαιτέρω αλλαγές ημερομηνιών μπορούν να γίνουν αλλά θα υπόκεινται στην πολιτική τελών αλλαγής πτήσης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.5 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς [hyperlink], όπως ισχύει. Εάν έχετε ήδη επιβιβαστεί στην εξερχόμενη πτήση, μπορείτε να κάνετε μια αλλαγή στην ημερομηνία πτήσης επιστροφής, εάν το επιθυμείτε. 
  • Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε την ημερομηνία της πτήσης για όλους τους επιβάτες στην κράτησή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Ryanair. 
  • Αν έχετε κάνει κράτηση θέσης και η θέση αυτή είναι διαθέσιμη στη νέα πτήση, οι ίδιες θέσεις θα εκχωρηθούν στη νέα πτήση. Εάν οι θέσεις που αγοράσατε δεν είναι διαθέσιμες στη νέα πτήση, οι επιβάτες θα έχουν την επιλογή να επιλέξουν νέες θέσεις. Εάν οι νέες θέσεις είναι ακριβότερες θα χρεωθείτε τη διαφορά. 
  • Εάν η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Ιρλανδίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.