Κανονισμός 261 της ΕΕ (Δικαιώματα επιβατών)

Δικαιώματα επιβατών

Ο κανονισμός 261/2004 αναφέρεται σε κοινούς κανόνες αναφορικά με την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης πτήσης ή μεγάλων καθυστερήσεων. Ο κανονισμός ΕΕ-261 επηρεάζει τους επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

EU_261.jpg

Κανονισμός ΕΕ261

Η αποζημίωση καθορίζεται από τις παρακάτω αποστάσεις μεταξύ των αεροδρομίων αναχώρησης και άφιξης:

  • 250 € για όλες τις πτήσεις των 1.500 χιλιομέτρων ή λιγότερο ή
  • 400 € για πτήσεις εντός της ΕΕ για αποστάσεις που ξεπερνούν τα 1.500 χιλιόμετρα και για όλες τις πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων ή
  • 600 € για πτήσεις εκτός της ΕΕ, για αποστάσεις που ξεπερνούν τα 3.500 χιλιόμετρα

Αίτημα αποζημίωσης

Οι επιβάτες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης για δαπάνες ταξιδιού/μεταφοράς/αναψυκτικών ή αξίωση αποζημίωσης μετά από ακύρωση πτήσης ή καθυστέρηση άνω των 3 ωρών κατά την άφιξη, μπορούν να κάνουν κλικ παρακάτω για να αποκτήσουν πρόσβαση στο έντυπο αιτήματος EU-261.
Στοχεύουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα εντός 10 ημερών.

Αίτημα αποζημίωσης

Plane-in-snow_900_506.jpg

Η αποζημίωση δεν θα καταβληθεί για τους ακόλουθους λόγους:

Εάν η ακύρωση/καθυστέρηση της πτήσης είναι πέρα από τον έλεγχο της Ryanair (έκτακτες περιστάσεις που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν με όλα τα εύλογα μέτρα).

Εάν είχατε ειδοποιηθεί για ακύρωση πτήσης περισσότερες από 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης.

Εάν η πτήση σας καθυστέρησε αλλά έφτασε στον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση μικρότερη των 3 ωρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ «ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ»

Η Ryanair παροτρύνει τους πελάτες με εύλογα κριτήρια για αποζημίωση βάσει του κανονισμού EU261 να υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στη Ryanair και να αποφύγουν τις εταιρείες-κυνηγούς αποζημιώσεων που μπορούν να παρακρατήσουν πάνω από το 40% ενός αιτήματος ύψους 250 ευρώ. Οι επιβάτες με έγκυρες αξιώσεις που υποβάλλουν αίτημα απευθείας στη Ryanair θα λάβουν το 100% του ποσού αποζημίωσης που δικαιούνται βάσει του EU261, χωρίς παρακράτηση υπέρογκων ποσών όπως στην περίπτωση των «κυνηγών αποζημιώσεων». Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν αξιώσεις στη Ryanair μέσω του εύχρηστου εντύπου αποζημίωσης.