Απαιτήσεις ταυτοποίησης για ανήλικους

Κάθε χώρα έχει τις δικές της απαιτήσεις για ανηλίκους που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες τους. 

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και ότι τις πληροίτε. Μπορείτε να ελέγξετε τις απαιτήσεις βίζας και διαβατηρίου επικοινωνώντας με το Προξενείο ή την Πρεσβεία της χώρας που σχεδιάζετε να επισκεφθείτε.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα των απαιτήσεων για ανηλίκους (πολίτες, αλλοδαπούς, κατοίκους) όταν ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες τους.
 
France.jpg
 

Γαλλία

Γάλλοι και αλλοδαποί ανήλικοι που διαμένουν στη Γαλλία και ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς/κηδεμόνες τους, στις πτήσεις Σένγκεν και εκτός Σένγκεν, πρέπει να παρουσιάσουν μια άδεια ATS (AUTHORIZATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D'UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L'AUTORITÉ PARENTALE) δεόντως συμπληρωμένη μαζί με τα έγγραφα που απαιτεί η άδεια. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για αυτή την απαίτηση κάνοντας κλικ παρακάτω. clicking here.
 
Spain.jpg
 

Ισπανία

Τα παιδιά ισπανικής καταγωγής κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες τους με έγκυρο δελτίο ταυτότητας σε πτήσεις εντός χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πρέπει να προσκομίσουν ένα είδος (από το τοπικό αστυνομικό τμήμα) έγγραφης άδειας από τους γονείς τους για να ταξιδέψουν. Αυτό το έντυπο θα πρέπει να παρουσιαστεί στον έλεγχο διαβατηρίου.
 
Italy.jpg
 

Ιταλία

Οι Ιταλοί ανήλικοι κάτω των 14 ετών που ταξιδεύουν με το νέο δελτίο ταυτότητας «Carta d'identità» και με έναν ή και τους δύο γονείς, μπορούν να ταξιδεύουν σε πτήσεις εντός ΕΕ/Σένγκεν χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα και μόνο αν το όνομα των γονέων αναφέρεται στο έγγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας πρέπει να έχει μαζί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το πιστοποιητικό γέννησης του ανηλίκου. Αν ο ανήλικος κάτω των 14 ετών ταξιδεύει με την ταυτότητα νέου τύπου χωρίς γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα αλλά με τρίτο άτομο, πρέπει να έχει στην κατοχή του ένα «affido» υπογεγραμμένο από τους δύο γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα και σφραγισμένο από την Αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση διαβατηρίων.

portugal-postcards-head.jpg

Πορτογαλία

Πορτογάλοι υπήκοοι και αλλοδαποί κάτοικοι κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους ή επιστρέφουν στην Πορτογαλία, προς ή από ένα κράτος μέλος εκτός Σένγκεν, χωρίς να συνοδεύονται από τον πατέρα, τη μητέρα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, χρειάζονται άδεια ταξιδιού. Η άδεια πρέπει να υπογραφεί από τους γονείς ή τον νόμιμο κηδεμόνα με υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης, εάν οι γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας κατοικούν στην Πορτογαλία, ή να επικυρωθεί από την πορτογαλική πρεσβεία ή το προξενείο στη χώρα όπου διαμένουν οι γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας. Η εν λόγω άδεια ταξιδιού απαιτείται επίσης όταν οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τον πατέρα, τη μητέρα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, αλλά από κάποιον άλλο. Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια ταξιδιού πρέπει επίσης να αναφέρει σαφώς το όνομα του συνοδού. Οι αλλοδαποί ανήλικοι κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν μόνοι, ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με άρνηση επιβίβασης αν δεν αναλαμβάνει κάποιος στην Πορτογαλία την ευθύνη για τη διαμονή τους.