Όροι και προϋποθέσεις Ταξιδιωτικής Πίστωσης

Η πρωτοβουλία Fly Credit των Rooms δίνει στους πελάτες του myRyanair τη δυνατότητα να κερδίζουν Fly Creditαξίας 5% στη τιμή οποιασδήποτε κράτησης διαμονής του Rooms που έχει γίνει μέσω του λογαριασμού τους myRyanair και να εξαργυρώνουν αυτή την Fly Creditσε κράτηση διεθνούς πτήσης της Ryanair.

Για να συμμετάσχουν, οι πελάτες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η πρωτοβουλία της Fly Credit προσφέρεται από τη Ryanair DAC με αριθμό εταιρείας 104547 και καταχωρισμένη έδρα τη διεύθυνση Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ιρλανδία («Ryanair»).
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών και να κατέχουν έγκυρο λογαριασμό στο myRyanair.
 • Όλοι οι πελάτες οι οποίοι ολοκληρώνουν μία κράτηση στο Rooms μέσω του λογαριασμού myRyanair είναι επιλέξιμοι να κερδίσουν Fly Creditαξίας 5% για κάθε κράτηση στο Rooms.
 • Fly Creditμπορεί να κερδηθεί μόνον για κρατήσεις διαμονής που ολοκληρώθηκαν από τη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία η Fly Creditστον ιστότοπο της Ryanair.
 •  Fly Creditθα προστεθεί αυτόματα στον λογαριασμό πελάτη myRyanair εντός 7-10 εργάσιμων ημερών από την αναχώρηση από την κρατηθείσα διαμονή για την οποία κερδήθηκε η Ταξιδιωτική Πίστωση.
 • Οι διαμονές της Rooms διατίθενται από ανεξάρτητους προμηθευτές σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Δεν ευθυνόμαστε για τη σωστή απόδοση ή άλλως αυτών των τρίτων προμηθευτών. Εάν ο τρίτος προμηθευτής ακυρώσει ή τροποποιήσει την αρχική κράτηση διαμονής, η Fly Creditπου κερδίσατε ως προς αυτή την κράτηση θα ακυρωθεί.
 • Η μέγιστη Fly Creditπου μπορεί να συγκεντρώσει ένας πελάτης myRyanair είναι 500€ ανά συναλλαγή. Η Fly Creditπου υπερβαίνει αυτό το ποσό δεν θα πιστωθεί.
 • Το μέγιστο ποσό Travel Credit που μπορεί να κερδίσει ένας πελάτης σε ένα ημερολογιακό έτος είναι 1.000€.
 • Στις περιπτώσεις που ένα εισιτήριο πτήσης αποζημιώνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 261/2004 ή το Άρθρο 10 των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων της Ryanair για τη Μεταφορά, η Fly Creditπου χρησιμοποιείται για την πληρωμή του αποζημιωμένου εισιτηρίου πτήσης θα πιστωθεί ξανά στον λογαριασμό myRyanair.
 • Fly Credit παρέχεται σε ευρώ. Όποτε είναι απαραίτητο, η Ryanair θα αποδίδει την Fly Creditγια κρατήσεις πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα νομίσματα, χρησιμοποιώντας την επικρατούσα ημερήσια ισοτιμία του Reuters (ή της RCB).
 • Fly Credit θα είναι έγκυρη για 180 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία πιστώνεται ή επιστρέφεται σε χρήματα η Fly Creditστον λογαριασμό myRyanair ενός πελάτη και πρέπει να εξαργυρωθεί εντός αυτού του χρόνου. Θα εκπέσει η Fly Creditπου δεν έχει εξαργυρωθεί εντός αυτού του χρόνου
 • Fly Credit μπορεί να εξαργυρωθεί για όλο ή μέρος του Value Ναύλου μίας κράτησης διεθνούς πτήσης της Ryanair που γίνεται στον ιστότοπο της Ryanair.  Συνεπώς, η Fly Creditγια τους Ναύλους Regular, Plus, Flexi Plus και Family Plus θα εξαργυρωθεί μόνον έως το ποσό που αντιστοιχεί στο Ναύλο Value.
 • Fly Credit δεν ισχύει για τις κρατήσεις για πτήσεις εσωτερικού της Ryanair, τις κρατήσεις για τις Διακοπές της Ryanair, τα βοηθητικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Ryanair (π.χ. ελεγμένη αποσκευή, αλλαγή πτήσης, προτεραιότητα επιβίβασης, πληρωμή με πιστωτική κάρτα) ή προϊόντα συνεργατών της Ryanair (π.χ. στάθμευση και ενοικίαση αυτοκινήτου) που η κράτησή τους έγινε στον ιστότοπο της Ryanair.
 • Fly Creditκαι τα κουπόνια δώρου δεν μπορούν να εξαργυρωθούν στην ίδια κράτηση πτήσης.
 • Fly Creditδεν μπορεί να εξαργυρωθεί για κρατήσεις για βρέφη.
 • Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση της Fly Creditγια ναύλους που υπόκεινται σε Εκπτώσεις Ισπανών Κατοίκων και Μεγάλων οικογενειών.
 • Fly Creditείναι μη μεταβιβάσιμη και δεν έχει αξία μετρητών. Η Ryanair δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκύπτει από σφάλματα σε συστήματα δεδομένων ή παρόμοια, είτε έχει προκληθεί από τη Ryanair, είτε από συνεργάτες της, είτε από υπεργολάβους της, και σχετίζεται με την Ταξιδιωτική Πίστωση.
 • Ryanair δεν φέρει καμία ευθύνη για φορολογικές υποχρεώσεις πελατών που σχετίζονται με την Ταξιδιωτική Πίστωση.
 •  Ryanair διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει κατά την εύλογη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση την προσφορά της Ταξιδιωτικής Πίστωσης. Η Ryanair θα δημοσιεύσει αλλαγές στην Fly Creditστον ιστότοπο της Ryanair και μπορεί, κατά την αποκλειστική εύλογη ευχέρειά της, να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να τερματίσει την προσφορά Fly Creditή το δικαίωμα ενός πελάτη για Fly Creditχωρίς ειδοποίηση.
 • Εκτός κι αν προβλέπεται άλλως από το ισχύον δίκαιο, αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας. Οποιαδήποτε διένεξη που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους & τις Προϋποθέσεις, θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Αγγλικών Δικαστηρίων.
 • Οι πελάτες που έκαναν κράτηση διαμονής μέσω του Rooms πριν τις 4 Απριλίου 2019 θα έχουν Πίστωση Πτήσης 10%, όπως ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις, τη στιγμή της αγοράς.

Ισχύει από 4 Απριλίου 2019

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της Ryanair