Τι είναι η ειδική δήλωση αξίας παραδοτέων αποσκευών

FAQ--Special-Declarartion.jpg
 

Τι είναι η ειδική δήλωση αξίας παραδοτέων αποσκευών;

Η ειδική δήλωσης αξίας παραδοτέων αποσκευών είναι μια ειδική χρέωση που αυξάνει το όριο ευθύνης για μια παραδοτέα αποσκευή σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς.
Στη Ryanair κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την απώλεια, καθυστέρηση ή φθορά των παραδοτέων αποσκευών. Στη σπάνια περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, η ευθύνη μας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 περιορίζεται στα 1.288 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (περίπου 1.600 ευρώ) ανά άτομο.
Η ειδική δήλωση αξίας παραδοτέων αποσκευών μπορεί να καταβληθεί πριν από το ταξίδι σας. Η καταβολή αυτού του τέλους αυξάνει το όριο ευθύνης στα 2.262 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (περίπου 2.600 ευρώ).
Οι πελάτες μπορούν να την αγοράσουν στο γκισέ εισιτηρίων του αεροδρομίου. Η ειδική δήλωση αξίας για τις παραδοτέες αποσκευές πρέπει να καταβάλλεται σε κάθε αεροδρόμιο αναχώρησης.