Δωρεάν τυχαία κατανεμημένη θέση

FAQ--Ramdon-seat.jpg

  Δωρεάν τυχαία κατανεμημένη θέση

Αν επιλέξετε να μην αγοράσετε θέση, θα μπορείτε να κάνετε check-in μεταξύ 24 και 2 ωρών πριν από κάθε πτήση για κρατήσεις που έγιναν μετά τις 28 Ιανουαρίου 2021 και θα σας εκχωρηθεί μια θέση (δωρεάν). Για κρατήσεις που έγιναν πριν από τις 28 Ιανουαρίου 2021, θα μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικό check-in μεταξύ 2 ημερών και 2 ωρών πριν από κάθε πτήση και θα σας εκχωρηθεί μια θέση (δωρεάν).