Επιστροφή χρημάτων – Φόρος αεροδρομίων Ηνωμένου Βασιλείου (παιδιά από 2 μέχρι 11 χρονών)

Το APD (Τέλη Επιβατών Αερογραμμών) ισχύει για όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από το ΗΒ

Οι επιβάτες που εξαιρούνται από αυτή την χρέωση είναι:

  • Παιδιά ηλικίας 2 - 11 ετών που ταξιδεύουν στις, ή μετά από τις, 27 Μαρτίου 2015 
  • Νεαρά άτομα ηλικίας 12 - 15 ετών που ταξιδεύουν την, ή μετά από την, 01 Μαρτίου 2016  

Εάν ένας επιβάτης στην κράτησή σας είναι κάτω των 12 ετών κατά την ημερομηνία της αναχώρησής σας από ένα αεροδρόμιο του Η.Β. (ή κάτω των 16 ετών για πτήσεις από την 01 Μαρτίου 2016), τότε μπορεί να δικαιούστε επιστροφή του APD για το παιδί.  

Αυτό το ποσό θα επιστραφεί στο αρχικό έντυπο πληρωμής κατόπιν αίτησης, όταν ολοκληρωθούν όλες οι πτήσεις. Τα παιδιά που συμπεριλαμβάνονται στην κράτηση θα πρέπει να είναι μεταξύ 2-15 ετών κατά την ημερομηνία αναχώρησης της πτήσης από αεροδρόμιο του ΗΒ. 

Για να υποβάλετε αίτηση, κάντε κλικ εδώ και επιλέξτε Επιβάτες ΗΒ- Επιστροφή χρημάτων για Παιδιά

Σημείωση: Το APD δεν χρεώνεται όταν ένα βρέφος (ηλικίας 7 ημερών-23 μηνών) ταξιδεύει στην αγκαλιά ενήλικα.