Είμαι επιβάτης εκτός ΕΕ/ΕΟΧ χρειάζομαι επιπλέον έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων/βίζας;

FAQ--Visa-check.jpg

Ανεξαρτήτως των απαιτήσεων βίζας ενός επιβάτη, όλοι οι επιβάτες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ πρέπει να έχουν ελεγμένα και σφραγισμένα ταξιδιωτικά έγγραφα από το Γκισέ ελέγχου βίζας/παράδοσης αποσκευών της Ryanair πριν μεταβούν στον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου.

Η κάρτα επιβίβασής σας θα εμφανίσει αυτές τις πληροφορίες για διαδρομές για τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθείτε με αυτή την απαίτηση ελέγχου βίζας/εγγράφων. Όλοι οι επιβάτες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ πρέπει να προβούν σε αυτή την ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με τις μεταναστευτικές αρχές.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αρνηθούμε την επιβίβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτή την απαίτηση. Εάν σας απαγορευτεί η επιβίβαση και χρειάζεστε διευκρινίσεις, επιστρέψτε στο γραφείο ελέγχου βίζας στο αεροδρόμιο. Ο πράκτορας του γραφείου εισιτηρίων θα επικοινωνήσει με το Τμήμα Μετανάστευσης της Ryanair για περαιτέρω βοήθεια.