Μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού

medical_1.jpg
 

 Ιατρικός εξοπλισμός στο αεροσκάφος

Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό ιατρικό αντικείμενο στο αεροσκάφος, πρέπει να υποβάλετε τις απαιτήσεις σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας . Η ομάδα ειδικής βοήθειας θα εξετάσει και θα καθορίσει εάν το αίτημά σας μπορεί να εγκριθεί. Εάν εγκριθεί, θα σας παράσχουμε γραπτή εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό.
Εναλλακτικά, αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα ειδικής βοήθειας μέσω συνομιλίας/chat ή τηλεφώνου.
Η ομάδα μας ειδικής υποστήριξης θα καθορίσει εάν μπορεί να εγκριθεί το αίτημά σας και να σας παράσχουν άδεια να μεταφέρετε το αντικείμενο. Οι επιβάτες επιτρέπεται να φέρουν σύριγγες στην καμπίνα του αεροσκάφους, εάν τις χρειάζονται για ιατρικούς λόγους (για παράδειγμα, ένας διαβητικός επιβάτης). Ωστόσο, οι επιβάτες πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επιστολή γιατρού που να επιβεβαιώνει τις ανάγκες τους.

Επιστολή έγκρισης ιατρικού εξοπλισμού & αποποίησης μεταφοράς αποσκευών

Απαιτείται επιστολή έγκρισης ιατρικού εξοπλισμού & αποποίησης μεταφοράς για τη μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού σε μια πτήση της Ryanair. Οι επιβάτες με προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις που πρέπει να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό/ιατρικές προμήθειες πέραν των παραδοτέων αποσκευών/χειραποσκευών, πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμμή ειδικής βοήθειας της Ryanair πριν το ταξίδι.
 
Μετά την παροχή επιστολής ιατρού η οποία βεβαιώνει τις ανάγκες τους, θα εκδοθεί επιστολή έγκρισης ιατρικού εξοπλισμού & αποποίησης μεταφοράς αποσκευών. Μόνο τα αντικείμενα που αναγράφονται στην επιστολή έγκρισης ιατρικού εξοπλισμού & αποποίησης μεταφοράς θα γίνονται αποδεκτά για δωρεάν μεταφορά. Τοποθετήστε τις συσκευές αυτές σε ξεχωριστές αποσκευές και βεβαιωθείτε και είναι έτοιμες για έλεγχο στο αεροδρόμιο
 

  Τι είναι η φόρμα «ικανότητας πραγματοποίησης ταξιδιού»;

Η φόρμα ικανότητας πραγματοποίησης ταξιδιού πρέπει να συμπληρωθεί όταν η ικανότητα πραγματοποίησης ταξιδιού είναι αμφίβολη ως αποτέλεσμα πρόσφατης ασθένειας, νοσηλείας, τραυματισμού ή χειρουργικής επέμβασης, εάν έχετε μια υπάρχουσα μη ρυθμισμένη ιατρική κατάσταση και εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ιατρικό εξοπλισμό ή θεραπευτικό οξυγόνο επί του αεροσκάφους.

Αν δεν είστε σίγουρος/η για την ικανότητα πραγματοποίησης ταξιδιού, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν κάνετε κράτηση στην πτήση. Μια φόρμα ικανότητας πραγματοποίησης ταξιδιού μπορεί να παρασχεθεί επικοινωνώντας με τη γραμμή ειδικής βοήθειας Γραμμή ειδικής βοήθειας..

Μεταφορά ατομικής αναπνευστικής συσκευής

Το μηχάνημα αιμοκάθαρσης, CPAP (συνεχής θετική πίεση αεραγωγού), ή το μηχάνημα BiPap μπορούν να μεταφερθούν στην καμπίνα του αεροσκάφους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν η συσκευή χωράει στις χειραποσκευές σας. Ωστόσο, εάν η συσκευή πρόκειται να μεταφερθεί μαζί με τις αποσκευές σας, πρέπει να προσκομίσετε επιστολή έγκρισης ιατρικού εξοπλισμού & αποποίησης μεταφοράς, επικοινωνώντας με την ειδική ομάδα υποστήριξής μας. Αυτά τα μηχανήματα δεν επιτρέπονται για χρήση στο αεροσκάφος. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αναπνευστήρα ή νεφελοποιητή κατά τη διάρκεια της πτήσης σας, επικοινωνήστε με τη γραμμή ειδικής υποστήριξης για να λάβετε προηγούμενη έγκριση. Για να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα μηχανήματα κατά την πτήση, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο «Ικανότητας Πραγματοποίησης Ταξιδιού», το οποίο θα σας αποσταλεί όταν επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Ειδικής υποστήριξης.

Απινιδωτής - Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε έναν απινιδωτή εκτός από ή στις αποσκευές σας στην καμπίνα, πρέπει να προσκομίσετε επιστολή έγκρισης ιατρικού εξοπλισμού & αποποίησης μεταφοράς, επικοινωνώντας με τη γραμμή ειδικής βοήθειας. Η εν λόγω επιστολή αποποίησης πρέπει να προσκομιστεί στο γκισέ Παράδοσης αποσκευών, ή στην πύλη επιβίβασης σε περίπτωση που ταξιδεύουν χωρίς παραδοτέες αποσκευές. Πρέπει επίσης να προσκομίσετε μια φόρμα «ικανότητας πραγματοποίησης ταξιδιού» και να την επιδείξετε στο προσωπικό την ημέρα του ταξιδιού στο αεροδρόμιο.
 
medical_2.jpg
 

  Ιατρικές συσκευές

Φορητοί συγκεντρωτές οξυγόνου

Εάν επιθυμείτε να ταξιδέψετε με ένα POC, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Ειδικής Βοήθειας για να λάβετε προηγούμενη έγκριση και έγκριση ιατρικού εξοπλισμού & αποποίησης μεταφοράς αποσκευών. Αυτή η επιστολή έγκρισης και αποποίησης πρέπει να προσκομιστεί στο γκισέ παράδοσης αποσκευών ή στην πύλη επιβίβασης εάν ταξιδεύετε με αποσκευές που δεν έχετε παραδώσει. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα POC κατά τη διάρκεια της πτήσης σας, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη γραμμή ειδικής βοήθειας για να λάβετε προηγούμενη έγκριση και μια φόρμα ικανότητας πραγματοποίησης ταξιδιού. Η συμπληρωμένη φόρμα «ικανότητας πραγματοποίησης ταξιδιού» πρέπει να αποσταλεί στη Ryanair για επικύρωση μεταξύ 14 και 2 ημερών πριν την πτήση. Η επικυρωμένη φόρμα «ικανότητας πραγματοποίησης ταξιδιού» πρέπει να προσκομίζεται σε όλες τις πτήσεις και στο πλήρωμα καμπίνας κατά την επιβίβαση στο αεροσκάφος. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ΦΣΟ κατά τη διάρκεια της πτήσης, είναι ευθύνη του επιβάτη να διασφαλίσει ότι έχει μαζί του επαρκή αριθμό πλήρως φορτισμένων μπαταριών για τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και για πιθανές καθυστερήσεις, καθώς δεν είναι δυνατή η φόρτιση του ΦΣΟ ή των μπαταριών εντός του αεροσκάφους.
 

Θεραπευτικό οξυγόνο

Το θεραπευτικό οξυγόνο περιορίζεται σε έναν πελάτη ανά πτήση. Εάν το χρειάζεστε, επικοινωνήστε με την ειδική γραμμή βοήθειας. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας την ίδια μέρα με την κράτηση της πτήσης. Η ομάδα θα αποστείλει ένα έντυπο ιατρικής αδείας θεραπευτικού οξυγόνου. Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να αποσταλεί στη Ryanair για επικύρωση σε διάστημα μεταξύ 14 και 2 ημερών από την πτήση αναχώρησης. Ο επιβάτης πρέπει να έχει το επικυρωμένο έντυπο ιατρικής αδείας θεραπευτικού οξυγόνου σε όλες τις πτήσεις και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του ταξιδιού χωρίς αυτό. Για λόγους ασφαλείας η Ryanair δεν επιτρέπει στους επιβάτες να φέρουν το δικό τους θεραπευτικό οξυγόνο εντός του αεροσκάφους. Για την παροχή θεραπευτικού οξυγόνου ισχύει* μια χρέωση ανά πτήση. Τα τέλη είναι πληρωτέα κατά την επιστροφή του Εντύπου ιατρικής αδείας θεραπευτικού οξυγόνου για επικύρωση. Μετά την επικύρωση, το έντυπο θα επιστραφεί μέσω email στον επιβάτη, ο οποίος πρέπει στη συνέχεια να το προσκομίσει στο πλήρωμα καμπίνας του αεροσκάφους. Η Ryanair παρέχει θεραπευτικό οξυγόνο σε συνεχή ροή 2 λίτρων ανά λεπτό και μέγιστη διάρκεια 250 λεπτών.11 Η Ryanair δεν είναι σε θέση να δεχτεί επιβάτες που χρειάζονται συνεχή παροχή θεραπευτικού οξυγόνου για περισσότερο από 250 λεπτά.
 
Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας επειγόντως; Είμαστε στη διάθεσή σας!

 

Ειδική Βοήθεια