Ποιος έχει πρόσβαση στα έγγραφα βίζας μου;

Μόνο ορισμένοι υπάλληλοι που έχουν συγκεκριμένη ανάγκη να εξετάσουν τα έγγραφα έκδοσης βίζας θα έχουν πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος Μετανάστευσης που διαθέτει ειδικές γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις βίζας, του νομικού μας τμήματος στο πλαίσιο οποιασδήποτε πιθανής αξίωσης από τη χώρα προορισμού και των περιορισμένων μελών της ομάδας πληροφορικής για να εξασφαλίζουν την τεχνική αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. 

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εδάφους δεν έχουν πρόσβαση στα έγγραφά σας για τη βίζα παρά μόνο όταν τα βλέπουν στην εφαρμογή της συσκευής σας και όταν ζητούν να δουν τα αποθηκευμένα έγγραφα για τη βίζα σας ως μέρος των ελέγχων κατά το check-in.