Ποιοι είναι οι κανόνες για το ταξίδι με βρέφη (0-2);

Τα βρέφη 7 ημερών και κάτω δεν θα γίνονται δεκτά για ταξίδια σε καμία πτήση της Ryanair.

Τα βρέφη (ηλικίας 8 ημερών έως 23 μηνών) που ταξιδεύουν με την Ryanair πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα 16 ετών και άνω (ένα βρέφος ανά ενήλικα). Όλα τα βρέφη πρέπει να κάθονται στην αγκαλιά ενός ενήλικα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ξεχωριστό όριο αποσκευών. Ωστόσο, επιτρέπεται η μεταφορά μιας αποσκευής βρέφους έως 5 κιλών από τον ενήλικα που το συνοδεύει (διαστάσεις 45x35x20 εκ.)

Οι ενήλικες που ταξιδεύουν με βρέφη πρέπει να κάθονται σε θέση παραθύρου, καθώς υπάρχουν 2 μάσκες οξυγόνου πάνω από αυτές τις επιλεγμένες θέσεις.

Υπάρχουν εγκαταστάσεις με αλλαξιέρες μωρών που βρίσκονται στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να ζεστάνει μπιμπερό, εάν χρειαστεί.

Εάν ένα βρέφος φτάσει την ηλικία των 2 ετών πριν από την πτήση επιστροφής, πρέπει να πληρωθεί ο πλήρης ναύλος μόνο για τη συγκεκριμένη πτήση επιστροφής.