Landespecifikke ID-krav for mindreårige

Hvert land har egne krav til mindreårige

Mindreårige, der rejser uden deres forældre/værger. Det er dit ansvar at sikre, at du er klar over alle specifikke krav og opfylder dem. Du kan tjekke kravene til visum og pas ved at kontakte konsulatet eller ambassaden i det land, du planlægger at besøge.
Nedenfor er der anført nogle eksempler på kravene til mindreårige (statsborgere, udlændinge, beboere), når de rejser uden deres forældre/værger.
 
France.jpg
 

Frankrig

Franske og fremmede børn, der bor i Frankrig og rejser uden deres forældre/værger på Schengen- og ikke-Schengen-flyvninger, skal fremvise en ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE) udfyldt korrekt sammen med den dokumentation, der kræves i ATS. Oplysninger om dette krav kan findes ved at klikke her..
 
Spain.jpg
 

Spanien

Børn under 18 år, som er bosat i Spanien, og som rejser uden deres forældre/juridiske værge på et gyldigt nationalt identitetskort på flystrækninger mellem lande i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), skal have en formular (der kan hentes på den lokale politistation) med skriftlig rejsetilladelse fra deres forældre. Denne formular skal fremvises ved paskontrollen.
 
Italy.jpg
 

Italien

Italienske mindreårige under 14 år, der rejser med den nye type ID-kort "Carta d'identià" og med én eller begge forældre, kan rejse på EU/Schengen-flyrejser uden yderligere dokumentation, men kun hvis forældrenes navne er anført i dokumentet. Ellers skal forælderen eller værgen medbringe familiens statuscertifikat eller den mindreåriges fødselsattest. Hvis en mindreårig under 14 år rejser med det nye type ID-kort uden en forælder eller en værge, men med en tredje person, skal han/hun være i besiddelse af en "affido" underskrevet af begge forældre eller værgen og stemplet af den pasudstedende myndighed.

portugal-postcards-head.jpg

Portugal

Portugisiske statsborgere og udenlandske indbyggere under 18 år, der rejser fra og til Portugal til eller fra en ikke-Schengen-medlemsstat uden ledsagelse af deres far, mor eller juridiske værge, skal have en rejsetilladelse. Denne skal være underskrevet af begge forældre eller juridiske værge, med underskriften bekræftet notarielt, hvis forældrene eller den juridiske værge bor i Portugal, eller autentificeret af den/det portugisiske ambassade eller konsulat i landet, hvor forældrene eller den juridiske værge bor. Denne rejsetilladelse er også krævet, når mindreårige er ledsaget af en anden person end deres mor, far eller juridiske værge. I sådanne tilfælde skal rejsetilladelsen tydeligt vise navnet på den ledsagende person. Udenlandske mindreårige under 18 år, der rejser alene, kan blive nægtet adgang, hvis der ikke er nogen i Portugal, der tager ansvar for deres ophold.