Direktiv (EU) 2015/2302

Hovedrettigheder under direktiv (EU) 2015/2302

 • Rejsende vil modtage alle væsentlige oplysninger om pakken, inden de indgår en pakkerejsekontrakt.
 • Der er altid mindst en erhvervsdrivende, der er ansvarlig for korrekt udførelse af alle rejsetjenester inkluderet i kontrakten.
 • Rejsende får et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med arrangøren.
 • Rejsende kan overføre pakken til en anden person med rimelig varsel og muligvis med ekstra omkostninger.
 • Prisen på pakken kan kun forhøjes, hvis specifikke omkostninger stiger (for eksempel brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i kontrakten, og under alle omstændigheder senest 20 dage før pakkens start. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af prisen på pakken, kan den rejsende opsige kontrakten. Hvis arrangøren forbeholder sig retten til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis der er et fald i de relevante omkostninger.
 • Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr og få en fuld refusion af betalinger, hvis nogle af de væsentlige elementer i pakken, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakken, annullerer pakken inden pakkens start, har rejsende ret til refusion og erstatning, hvor det er relevant.
 • Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr inden pakken startes i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, for eksempel hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis vil påvirke pakken.
 • Derudover kan rejsende til enhver tid inden pakkens start opsige kontrakten mod et passende og forsvarligt opsigelsesgebyr.
 • Hvis der efter pakkens start ikke kan leveres væsentlige elementer i pakken som aftalt, skal der tilbydes passende alternative arrangementer til den rejsende uden ekstra omkostninger. Rejsende kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr, hvor tjenester ikke udføres i overensstemmelse med kontrakten, og dette har væsentlig indflydelse på udførelsen af pakken, og arrangøren undlader at afhjælpe problemet.
 • Rejsende har også ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning for skader, hvor rejsetjenesterne ikke udføres eller udføres forkert.
 • Arrangøren skal yde hjælp, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
 • Hvis arrangøren eller i nogle medlemsstater forhandleren bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis arrangøren eller, hvor det er relevant, forhandleren bliver insolvent efter pakkens start, og hvis transport er inkluderet i pakken, sikres repatriering af de rejsende. Vi har tegnet insolvensbeskyttelse med International Protection Limited (IPP) og garanteret af visse syndikater hos Lloyd’s. Rejsende kan kontakte IPP (IPP Claims at InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, Holland; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) eller, hvor relevant, Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), hvis tjenester nægtes som følge af vores insolvens.

Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret.

Beskyttelse mod insolvens for sammensatte rejsearrangementer

Vi har tegnet insolvensbeskyttelse med International Protection Limited (IPP) og garanteret af visse syndikater hos Lloyd’s.

Rejsende kan henvende sig til IPP eller i givet fald Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie), hvis de nægtes rejseydelser som følge af,  at vi mod forventning erklæres konkurs eller bliver insolvente.

Bemærk: Denne beskyttelse mod konkurs eller insolvens dækker ikke aftaler med andre parter end Ryanair, der kan udføres uanset om Ryanair mod forventning erklæres konkurs eller bliver insolvent.

Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret.

Generelle betingelser og vilkår for transport

Klik her for artikel 12 i vores generelle betingelser og vilkår for transport vedrørende sammensatte rejsearrangementer og -pakker.