Otázky týkající se covidu-19

Cestování a covid-19

Některé země nadále vyžadují, aby cestující měli na palubě při letu do země a z ní roušku. Doporučujeme Vám, abyste si zde ještě před odletem ověřili nejnovější omezení a požadavky týkající se covidu-19 v zemi Vaší destinace či příletu.

Požadavky na dokumenty týkající se covidu-19 se liší podle destinace. Je odpovědností každého cestujícího, aby se před odletem seznámil se všemi povinnými požadavky pro cestu, protože nedodržení požadavků jednotlivých zemí může mít za následek odepření nástupu na palubu nebo vstupu na palubu letadla.

Požadavky jednotlivých zemí naleznete zde.