Cestovní poukázky

Všeobecné obchodní podmínky

 • Cestovní poukázky vydává dublinská kancelář společnosti Ryanair Group sídlící na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro používání poukázek na vypořádání společnosti Ryanair. Platí všeobecné přepravní podmínky společnosti Ryanair.
 • Poukázky na vypořádání jsou platné po dobu 4 let od data vystavení a lze je v této době uplatnit na nákup letů společnosti Ryanair, nebo po uplynutí 12 měsíců od data vystavení budou zaplaceny (viz níže).
 • Poukázky na vypořádání se vydávají v plném a konečném vypořádání veškerých nároků podle článku 7 nařízení EU č. 261/2004, které mohou mít cestující vůči společnosti Ryanair ve vztahu k původní rezervaci. Tím, že se zapojí do systému vypořádání, se tedy všichni zúčastnění cestující zříkají práva na odškodnění vůči společnosti Ryanair podle nařízení EU č. 261/2004 nebo jakéhokoli vnitrostátního ustanovení ohledně zrušených nebo zpožděných letů dne 25. července, 26. července, 10. srpna a 28. září 2018 a zavazují se zrušit případná probíhající řízení.
 • Poukázky na vypořádání nemohou být zpeněženy do uplynutí 12 měsíců od data vystavení. Po vypršení platnosti 12měsíčních poukázek na vypořádání můžete zpeněžit zde.
 • Poukázky na vypořádání lze uplatnit pouze v měně, ve které byly vystaveny.
 • Poukázky na vypořádání jsou převoditelné (zcela nebo částečně) mezi cestujícími pouze v původní rezervaci.
 • Pokud celková cena letu převyšuje hodnoty poukázky/poukázek na vypořádání použitých při platbě rezervace, je možné cenový rozdíl doplatit kreditní/debetní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal.
 • Pokud nevyužijete celý svůj zůstatek na poukázce na vypořádání jednorázově, můžete její kód využít při budoucích transakcích.
 • Poukázky na vypořádání lze využít k platbě letů, sedadel, priority, odbavených zavazadel, služeb Fast Track, vybavení pro děti, hudebního nebo sportovního vybavení, cestovního pojištění a souvisejících daní a poplatků (neplatí pro pronájem vozů, přepravu nebo rezervace hotelů).
 • Pokud byla rezervace zaplacena poukázkou na vypořádání, nelze ji již převést (žádné změny jména cestujících).