Podmínky používání peněženky Ryanair

 • Peněženku Ryanair spravuje a provozuje dublinská kancelář společnosti Ryanair Group sídlící na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
 • Pro používání peněženky Ryanair platí tyto podmínky používání. Platí také Všeobecné podmínky přepravy společnosti Ryanair.
 • Peněženka Ryanair je přístupná online prostřednictvím vašeho účtu myRyanair.
 • Veškeré refundace požadované v souvislosti s přerušením letu budou uloženy v peněžence Ryanair, propojené s účtem myRyanair použitým k provedení rezervace, na kterou se vrácení peněz vztahuje.
 • Můžete si vybrat zůstatek z peněženky Ryanair na účtu myRyanair, který byl použit k provedení rezervace, nebo zůstatek v peněžence Ryanair použít k rezervaci nového letu na webových stránkách nebo v aplikaci Ryanair prostřednictvím účtu myRyanair, který byl použit k provedení rezervace. Pokud nemáte přístup k účtu myRyanair, který jste použili při rezervaci, kontaktujte nás prosím zde.
 • Pokud nevyužijete plnou hodnotu své vrácené částky najednou, můžete zůstatek peněženky Ryanair využít pro budoucí transakce, případně si zbývající zůstatek vybrat.
 • Výběry požadované prostřednictvím peněženky Ryanair budou zpracovány do 5 pracovních dnů na původní způsob platby použitý k provedení rezervace.
 • Výběr smí provádět pouze registrovaný držitel peněženky Ryanair.

Zůstatek peněženky Ryanair lze využít k platbě letů, sedadel, priority, odbavených zavazadel, služeb Fast Track, vybavení pro děti, hudebního nebo sportovního vybavení, cestovního pojištění a souvisejících daní a poplatků (neplatí pro pronájem vozů, přepravu nebo rezervace hotelů) prostřednictvím webových stránek nebo aplikace Ryanair.  Jednoduše vyberte jako preferovaný způsob platby možnost „Peněženka“. 

 • Pokud celková cena transakce převyšuje celkovou hodnotu peněženky Ryanair, je možné cenový rozdíl doplatit kreditní/debetní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal.
 • Jakýkoli zůstatek dostupný v peněžence Ryanair lze vybrat pouze v měně vystavení dané částky.
 • K nákupu španělských subvencovaných letenek nesmí být využita žádná refundace uložená v peněžence Ryanair získaná za nesubvencované letenky.
 • Společnost Ryanair si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit tyto Podmínky používání podle vlastního uvážení. Společnost Ryanair zákazníky písemně upozorní na jakékoliv změny.