EU-261 – Práva cestujících

Práva cestujících

Nařízení EU č. 261/2004 zahrnuje běžná pravidla pro kompenzace a asistenci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení letu nebo dlouhých zpoždění.

EU_261.jpg

Nařízení EU č. 261

Nařízení EU č. 261 se vztahuje na cestující odlétající ze zemí nebo přilétající do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Finanční kompenzace se určuje podle následujících vzdáleností mezi letištěm odletu a cílovým letištěm:

  • 250 EUR za všechny lety na vzdálenost 1 500 km nebo kratší,
  • 400 EUR za všechny lety v rámci EU delší než 1 500 km a za všechny ostatní lety na vzdálenost od 1,500 km do 3 500 km, nebo
  • 600 EUR za všechny mezistátní lety v rámci EU delší než 3 500 km

Žádost o kompenzaci

Zákazníci, kteří chtějí uplatnit nárok na proplacení výdajů za cestovné/přepravu/občerstvení nebo na kompenzaci při zrušení letu nebo jeho zpoždění na příletu o více než 3 hodiny, mohou kliknout níže a vyplnit reklamační formulář dle nařízení EU č. 261.
Budeme se snažit vaši reklamaci vyřídit do 10 dnů.

Kompenzace nebude vyplacena z následujících důvodů:

Pokud ke zrušení/zpoždění letu došlo z důvodů mimo kontrolu společnosti Ryanair (mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné jakýmikoli přiměřenými opatřeními zabránit). Pokud jsme vás informovali o zrušení letu více než 14 dnů před plánovaným datem odletu. Pokud byl váš let opožděn a do cílové destinace doletěl se zpožděním nepřesahujícím 3 hodiny.

Varování před společnostmi nabízejícími vymáhání kompenzací

Společnost Ryanair vyzývá zákazníky s platnými nároky na kompenzaci dle nařízení EU č. 261, aby své nároky uplatnili přímo u společnosti Ryanair a vyhnuli se společnostem, které nabízejí vymáhání kompenzací a z částky 250 EUR si mohou strhnout až 40 % na poplatcích. Zákazníci s platnými nároky, kteří svůj nárok uplatní přímo u společnosti Ryanair, obdrží kompenzaci ve výši 100 % svého nároku dle nařízení EU č. 261 a nebudou jim odečteny žádné podobné poplatky za vymáhání kompenzací. Zákazníci mohou své nároky u společnosti Ryanair uplatnit pomocí našeho jednoduchého formuláře žádosti o kompenzaci.

Formulář žádosti o kompenzaci

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 561 z 5220