Cestování v těhotenství

FAQ-Travelling-while-pregnant.jpg

 Mohu letět, když jsem těhotná?

Nastávající maminky mohou létat do 28. týdne těhotenství. Jakmile nekomplikované těhotenství dospěje do 28. týdne, požadujeme po nastávajících maminkách, aby měly u sebe dokument potvrzující způsobilost k letu vystavený porodní asistentkou nebo lékařem.
 

 Nastávajícím maminkám nemůžeme povolit let po následujících datech:

U nekomplikovaného jednočetného těhotenství je cestování letadlem zakázáno po konci 36. týdne těhotenství. u nekomplikovaného těhotenství s dvojčaty, trojčaty atd. je cestování letadlem zakázáno po konci 32. týdne těhotenství.

 Co je potvrzení způsobilosti těhotné ženy k letu?

Jakmile nekomplikované těhotenství dospěje do 28. týdne (v okamžiku odchozího nebo zpátečního letu), požadujeme po nastávajících maminkách, aby měly u sebe dokument potvrzující způsobilost k letu vystavený porodní asistentkou nebo lékařem. Tento vyplněný formulář je nutné předložit palubnímu personálu při nástupu do letadla.
Let bez tohoto vyplněného formuláře není možný. Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně své způsobilosti k letu, nebo pokud jste během těhotenství zaznamenala jakékoli komplikace, poraďte se prosím před rezervací letu se svým lékařem.
 
 
family_travel_resize.jpg
 

 Existuje nějaké minimální časové období, které musí uplynout, než bude moci novorozené dítě a matka cestovat letadlem?

Matka může být přijata k přepravě nejdříve 48 hodin po porodu za předpokladu, že porod proběhl bez jakýchkoli komplikací a bez nutnosti operace. (Nepřijímáme k přepravě kojence mladší 8 dnů).
Pokud porod proběhl císařským řezem nebo byla nutná operace matky, pak minimální doba, po jejímž uplynutí můžeme matku přijmout k přepravě, činí 10 dnů. Toto však také závisí na souhlasu s cestou od ošetřujícího lékaře matky.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 59 z 209