Speciální požadavky na průkaz totožnosti u nezletilých osob

Každá země má své vlastní požadavky na nezletilé osoby cestující bez svých rodičů / zákonných zástupců

Je vaší povinností si tyto specifické požadavky zjistit a řídit se jimi. Požadavky na víza a cestovní pasy si můžete zjistit kontaktováním konzulátu nebo ambasády země, kterou se chystáte navštívit.
Níže jsou uvedeny některé případy požadavků na nezletilé osoby (občané dané země, cizinci, rezidenti) cestující bez svých rodičů / zákonných zástupců.
 
France.jpg
 

Francie

Nezletilé osoby s francouzským a cizím občanstvím s trvalým pobytem ve Francii, kteří cestují bez svých rodičů / zákonných zástupců na letech v rámci Schengenského prostoru i mimo Schengenský prostor, musí předložit řádně vyplněný dokument ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE) společně s dokumenty požadovanými v ATS. Další informace o tomto požadavku si můžete přečíst po kliknutí níže
 
Spain.jpg
 

Španělsko

Děti do 18 let věku s trvalým bydlištěm ve Španělsku, které cestují bez svých rodičů / zákonných zástupců na platný národní průkaz totožnosti na letech mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP), musí mít u sebe formulář (k vyzvednutí na místní policejní stanici) písemného souhlasu s cestou potvrzený od svých rodičů. Tento formulář budou muset předložit na pasové kontrole.
 
Italy.jpg
 

Itálie

Nezletilí občané Itálie mladší 14 let cestující s novým občanským průkazem „Carta d‘identità“ a s jedním nebo oběma rodiči mohou cestovat na letech v rámci EU / Schengenského prostoru bez nutnosti dokládat další dokumenty pouze v případě, že je v jejich dokladu uvedeno jméno rodičů. V opačném případě musí rodič nebo zákonný zástupce předložit potvrzení o příbuzenském vztahu nebo rodný list nezletilé osoby. Pokud nezletilá osoba do 14 let věku cestuje s novým průkazem totožnosti bez rodiče či zákonného zástupce, ale s třetí osobou, musí mít u sebe dokument zvaný „affido“, podepsaný oběma rodiči nebo zákonným zástupcem a orazítkovaný úřadem zodpovědným za vydávání cestovních pasů.

portugal-postcards-head.jpg

Portugalsko

Portugalští občané a cizinci s trvalým pobytem v Portugalsku do 18 let věku, kteří nejsou v doprovodu svého otce, matky nebo zákonného zástupce a opouštějí Portugalsko nebo se do něj vracejí, a to do/ze země, která není součástí Schengenského prostoru, potřebují souhlas s cestou. Tento souhlas musí být podepsán oběma rodiči nebo zákonným zástupcem a podpis musí být úředně ověřen, pokud rodiče nebo zákonný zástupce mají bydliště v Portugalsku, případně ověřen portugalskou ambasádou nebo konzulátem v zemi, kde rodiče nebo zákonný zástupce bydlí. Tento souhlas s cestou je nutný také v případě, kdy nezletilou osobu doprovází jiná osoba než její otec, matka nebo zákonný zástupce. V takových případech musí souhlas s cestou zřetelně obsahovat jméno doprovázející osoby. Zahraničním nezletilým osobám do 18 let, které cestují samy, může být zamítnut vstup do země, pokud v Portugalsku nemají nikoho, kdo by za ně byl v době jejich pobytu zodpovědný.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 108 z 857