Directive (EU) 2015/2302

Základní práva podle Směrnice (EU) 2015/2302.

 • Cestující obdrží veškeré nezbytné informace o balíčku cestovních služeb ještě před uzavřením smlouvy o tomto balíčku.
 • Za řádné plnění veškerých cestovních služeb uvedených ve smlouvě odpovídá vždy alespoň jeden obchodník.
 • Cestující obdrží telefonní číslo pro případ nouze nebo podrobné údaje o kontaktním místě, kde lze organizátora kontaktovat.
 • Cestující mohou balíček převést na jinou osobu, a to po oznámení s dostatečným předstihem a s možností dodatečných nákladů.
 • Cena balíčku se může zvýšit, jen pokud se zvýší určité náklady (např. cena paliva) a je-li to výslovně uvedeno ve smlouvě, ale v žádném případě ne později než 20 dnů před zahájením balíčku. Pokud nárůst ceny překročí 8 % ceny balíčku, cestující může smlouvu ukončit. Pokud si organizátor vyhrazuje právo na zvýšení ceny, cestující má nárok na snížení ceny v případě, že dojde ke snížení relevantních nákladů.
 • Pokud dojde k významné změně základních částí balíčku (jiných než cena), cestující mohou smlouvu ukončit bez povinnosti zaplatit poplatek za ukončení a veškeré platby jim budou vráceny v plné výši. Pokud obchodník odpovědný za plnění balíčku tento balíček před jeho zahájením zruší, cestující mají nárok na vrácení peněz a případnou kompenzaci.
 • Cestující mohou ukončit smlouvu před zahájením balíčku bez povinnosti zaplatit poplatek za ukončení v případě výjimečných situací, např. pokud jsou v destinaci vážné bezpečnostní hrozby, které mohou ovlivnit plnění balíčku.
 • Cestující dále mohou smlouvu ukončit kdykoliv před zahájením balíčku, bude jim však naúčtován přiměřený a ospravedlnitelný poplatek za ukončení smlouvy.
 • Pokud po zahájení balíčku nelze poskytnout základní části balíčku tak, jak bylo ujednáno, cestujícím musí být nabídnuta vhodná alternativa, a to bez dalších poplatků. Cestující mohou smlouvu ukončit bez povinnosti zaplatit poplatek za ukončení, pokud služby nejsou poskytnuty v souladu se smlouvou, takže je podstatně ovlivněno plnění balíčku, a organizátor není schopen zjednat nápravu.
 • Cestující mají také nárok na snížení ceny a/nebo kompenzaci za škody, které vzniknou v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění cestovních služeb.
 • Pokud se cestující dostane do potíží, organizátor mu musí zajistit pomoc.
 • Pokud se organizátor (či prodejce v některých členských zemích) dostane do insolvence, platby budou vráceny. Pokud se organizátor nebo případně prodejce dostane do insolvence po zahájení balíčku a pokud je součástí tohoto balíčku doprava, bude zajištěna doprava cestujícího do vlasti. Pro případ platební neschopnosti jsme uzavřeli pojistku u společnosti International Protection Limited (IPP) a sjednali jsme také pojištění u jistých syndikátů působících na trhu Lloyd‘s. Dojde-li k odmítnutí poskytování služeb v důsledku naší insolvence, cestující mohou kontaktovat společnost IPP (IPP Claims at InTrust, Postbus 23212, 2001 KE Rotterdam, the Netherlands; +31 1031 20666; ippclaims@intrust-nl.com) nebo v relevantních případech také irskou komisi pro regulaci letectví (Commission for Aviation Regulation, 3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie).

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu.

Insolvenční ochrana u navazujících cestovních opatření

Pro případ platební neschopnosti jsme uzavřeli pojistku u společnosti International Passenger Protection Limited (IPP) a uzavřeli smlouvu s jistými syndikáty na trhu Lloyd‘s.

Na IPP nebo tam, kde je to relevantní, na Commission for Aviation Regulation (3rd Floor, Alexandra House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland; +353 (0)1 6611700; info@aviationreg.ie) se cestující mohou obrátit v případě, že cestovní služby nebudou poskytnuty v nepravděpodobném případě naší platební neschopnosti.

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými stranami než s Ryanairem, které mohou být nadále prováděny i v nepravděpodobném případě naší platební neschopnosti.

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu.

Všeobecné podmínky přepravy

Klikněte sem pro článek 12 našich všeobecných podmínek přepravy, kde naleznete informace ohledně navazujících cestovních opatření a balíčků cestovních služeb.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 43 z 208