Smluvní podmínky programu Letový Kredit

Program Rooms Flight Credit umožňuje zákazníkům myRyanair získávat Letový Kredit (Flight Credit) v hodnotě 5% rezervace ubytování v rámci programu Rooms přes účet myRyanair. Tento kredit lze poté využít při rezervaci mezinárodních letů se společností Ryanair.

Účastníci programu musí dodržovat následující podmínky:

 • Program Letový Kredit nabízí společnost Ryanair DAC s registračním číslem 104547 a sídlem na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
 • Účastníci musí dosahovat nejméně 16 let věku a vlastnit platný účet myRyanair.
 •  Všichni zákazníci, kteří vytvoří rezervaci Rooms prostřednictvím svého účtu myRyanair, mají nárok na Letový Kredit v hodnotě 5% z ceny každé rezervace Rooms.
 •  Letový Kredit lze získat pouze za rezervace ubytování vytvořené po zveřejnění nabídky programu Letový Kredit na webových stránkách společnosti Ryanair.
 • Letový Kredit bude automaticky připsán na zákazníkův účet myRyanair do 7-10 pracovních dnů od odhlášení ze zarezervovaného zařízení, za které byl Letový Kredit přidělen.
 • Ubytování Rooms nabízí nezávislí poskytovatelé v souladu s vlastními všeobecnými podmínkami. Neneseme odpovědnost za správné plnění těchto nezávislých dodavatelů. Pokud nezávislý dodavatel zruší nebo změní původní rezervaci ubytování, Letový Kredit, který jste získali s ohledem na tuto rezervaci, bude platný.
 •  Maximální Letový Kredit, který může zákazník myRyanair získat, je 500 € za jednu transakci. Letový Kredit přesahující tuto částku nebude přidělen.
 •  Každý zákazník může v jednom kalendářním roce získat maximální Letový Kredit ve výši 1 000 EUR.
 • V případech, kdy je letenka vystavena v souladu s nařízením EU č. 261/2004 nebo článkem 10 všeobecných podmínek přepravy společnosti Ryanair, bude Letový Kredit použitý na úhradu odškodněné letenky připsán zpět na zákazníkův účet myRyanair.
 • Letový Kredit se připisuje v eurech. V odpovídajících případech bude společnost Ryanair Letový Kredit za letenky zakoupené v jiné měně připisovat podle převažujícího denního kurzu Reuters (tzv. RCB).
 •  Letový Kredit bude platný po dobu 180 dnů od data připsání nebo refundace cestovního kreditu na zákazníkův účet myRyanair a během tohoto období je třeba jej využít. Letový Kredit neuplatněný během tohoto období propadne.
 •  Letový Kredit je možné uplatnit na celou Value sazbu rezervace mezinárodního letu Ryanair vytvořenou na webových stránkách společnosti Ryanair nebo na její část.  Letový Kredit na sazby Regular, Plus, Flexi Plus a Family Plus lze tedy využít pouze do výše odpovídající Value sazbě.
 •  Letový Kredit se nevztahuje na rezervace vnitrostátních letů Ryanair, rezervace Ryanair Holidays, doplňkové produkty Ryanair a/nebo služby (např. odbavená zavazadla, změna letu, přednostní nástup do letadla, platba kreditní kartou) ani na produkty partnerů společnosti Ryanair (např. parkování a pronájem auta) rezervované na webových stránkách společnosti Ryanair.
 •  Letový Kredit a dárkové poukazy nelze uplatnit v rámci stejné rezervace letu.
 •  Letový Kredit nelze využít na letenky pro kojence.
 •  Letový Kredit nelze uplatnit na sazby podléhající španělské slevě pro rezidenty a slevě pro velké rodiny.
 •  Letový Kredit je nepřenosný a nemá žádnou hotovostní hodnotu. Společnost Ryanair odmítá jakoukoli odpovědnost za ztráty nebo škody spojené s cestovním kreditem vzniklé chybou datových systémů nebo podobně, ať už je způsobila společnost Ryanair či její partneři nebo subdodavatelé.
 • Společnost Ryanair odmítá jakoukoli odpovědnost za případné daňové povinnosti, které by zákazníkovi mohly ve spojení s cestovním kreditem vzniknout.
 • Ryanair si vyhrazuje právo nabídku cestovního kreditu podle vlastního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit nebo upravit. Společnost Ryanair zveřejní změny cestovního kreditu na svých webových stránkách a dle svého vlastního uvážení může bez dalšího oznámení pozastavit, změnit nebo ukončit nabídku cestovního kreditu nebo nárok zákazníka na Letový Kredit.
 •  Pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak, budou se tyto všeobecné podmínky řídit a vykládat v souladu se zákony Anglie. Jakýkoli spor vyplývající z těchto všeobecných podmínek nebo vzniklý v souvislosti s nimi podléhá jurisdikci anglických soudů.
 • Zákazníci, kteří si rezervovali ubytování prostřednictvím Rooms před 4. dubnem 2019, v souladu Pravidly, obdrží 10% letového kreditu v době nákupu. 

Platný od 4. dubna 2019