Zakázané předměty

FAQ-Prohibited-items.jpg

  Zakázané předměty na palubě letů společnosti Ryanair:

 • Střelné nebo podobné zbraně
 • zbraně s ostrým hrotem nebo hranou a ostré předměty
 • tupé nástroje: jakýkoli tupý nástroj, který může způsobit zranění; jedná se například o sportovní vybavení, jako jsou tenisové rakety a baseballové pálky
 • Výbušniny a hořlavé látky: jakákoli výbušnina nebo vysoce hořlavá látka, která představuje riziko pro zdraví cestujících a posádky nebo pro bezpečnost letadla či majetku.
 • Chemické a toxické látky: jakékoli chemické nebo toxické látky, které představují riziko pro zdraví cestujících a posádky nebo pro bezpečnost letadla či majetku.
IMG-24.jpg
 

  Zakázané předměty v odbaveném zavazadle

V odbaveném zavazadle nesmíte přepravovat následující položky :
 • Elektronické cigarety
 • výbušniny, včetně rozbušek
 • Vozidla na lithium-iontové baterie (včetně vozítek segway a hoverboardů) s výjimkou invalidních vozíků / vybavení na podporu pohyblivosti, které splňují odpovídající předpisy společnosti Ryanair pro vybavení na podporu pohyblivosti
 • Osobní elektronické zařízení napájená lithium-iontovými bateriemi, např. iPad, tablet, mobilní telefon.
 • střelné zbraně, včetně replik nebo dětských zbraní všech typů
 • plyny, včetně propanu a butanu
 • hořlavé tekutiny
  oxidanty a organické peroxidy
 • toxické nebo infekční látky Žíraviny
 • Jedlý olej (např. olivový olej) o objemu větším než 1 litr
 • Jakékoli ostré předměty v odbavených zavazadlech musejí být bezpečně zabaleny, aby se předešlo zraněním způsobeným bezpečnostním pracovníkům a zaměstnancům, kteří zavazadla přenášejí