Požadavky na cestovní pasy a víza

FAQ-Requirements-for-passport.jpg

Je povinností každého cestujícího mít u sebe cestovní doklad splňující požadavky společnosti Ryanair a imigračních i dalších orgánů. Požadavky na víza a cestovní pasy si můžete zjistit kontaktováním konzulátu nebo ambasády země, kterou se chystáte navštívit.
Všichni držitelé cestovních pasů mimo EU, kteří cestují do členské země Schengenského prostoru, musí mít cestovní pas platný po dobu nejméně 3 měsíců od data odletu z členské země Schengenského prostoru. Tento požadavek se nevztahuje na držitele povolení k trvalému pobytu vystavených členskou zemí Schengenského prostoru nebo držitele dlouhodobých víz.

Pokud používate britský cestovní pas a cestujete do členské země Schengenu/EU (kromě Irska), musí od 1. ledna 2021 splňovat následující podmínky:

  • je platný po dobu nejméně tří měsíců ode dne, kdy opustíte členskou zemi Schengenu/EU, pokud nemáte schengenské povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum
  • byl vydán během předchozích 10 let ode dne příjezdu do členské země Schengenu/EU

Výše uvedené se na vás nevztahuje pokud cestujete na vnitrostátní trase v Irsku nebo Spojeném království.

Upozorňujeme, že jste povinni zajistit, aby váš cestovní pas byl platný pro cestování do/ze země Schengenu/EU

 

 Řidičský Průkaz

Řidičské průkazy nejsou akceptovány jako průkaz totožnosti pro lety se společností Ryanair mezi Spojeným královstvím a Irskem. K této podmínce neexistují žádné výjimky. Cestovní doklady požadované u vnitrostátních letů se u jednotlivých zemí liší. Více podrobností získáte po kliknutí níže.

 Nový cestovní doklad

Pokud máte u svého zpátečního letu nové údaje z cestovního pasu, budete muset kontaktovat naše rezervační oddělení, jehož pracovník vám rezervaci upraví.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 578 z 3847