Poškozené, zpožděné a ztracené zavazadlo

FAQ-Damaged-Delayed.jpg

  Nahlášení poškozeného zavazadla

Ztrátu, zpoždění nebo poškození odbaveného zavazadla je nutné nahlásit na letišti příletu.

U příletové přepážky obdržíte protokol o nedoručeném zavazadle (Property Irregularity Report, PIR). Poté můžete využít referenční číslo PIR ke kontrole, zda došlo k nějakému posunu v dohledávání vašeho zavazadla.

Sledujte své zavazadlo

Proces reklamace

Po podání reklamace prosím mějte na paměti následující informace:

Budete muset předložit kopie originálních účtenek poškozených, zpožděných nebo ztracených předmětů. poškozené předměty a originální účtenky si musíte uschovat do vyřešení reklamace.

Účtenku za náhradní zavazadlo zakoupené namísto původního poškozeného zavazadla nelze akceptovat.

Podat reklamaci

Doby trvání zpracování reklamace

Reklamace poškozeného a zpožděného zavazadla bude zpracována do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace.
Reklamace ztraceného zavazadla bude zpracována do 28 pracovních dnů od obdržení reklamace (po dokončení kompletního procesu sledování zavazadla).
Odpovíme vám na poštovní/e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři.