Všeobecné podmínky dárkových poukázek

  • Fyzické dárkové poukázky lze vyvěsit pouze v některých evropských zemích. Kompletní seznam zemí, na které publikujeme příspěvek, naleznete zde.
  • Fyzické dárkové poukázky jsou v současné době k dispozici pouze v anglickém a italském jazyce. Pokud si objednáte dárkovou kartu Ryanair na některém z našich dalších trhů, obdržíte anglickou verzi, ale váš vzkaz na dárkové kartě můžete přizpůsobit v libovolném jazyce. 
   • Dárkové poukázky vydává dublinská kancelář společnosti Ryanair Group sídlící na adrese Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Irsko (dále jen „Ryanair“).
   • Dárkovou poukázku nelze refundovat a nelze jej vyměnit za hotovost. Dárkové poukázky lze uplatnit zde na stránkách Ryanair.com nebo prostřednictvím aplikace.
   • Dárkové poukázky mohou být vydány v digitálním nebo fyzickém formátu.
   • Dárkové poukázky jsou platné 1 rok od data vydání. Kód poukázky je platný, dokud nebude plně uplatněn do data konce platnosti.
   • Pokud nevyužijete celý svůj zůstatek na dárkové poukázce jednorázově, můžete její kód využít do konce data platnosti pro budoucí transakce.
   • U digitálních dárkových poukázkách se účtuje administrativní poplatek ve výši 2 €/£ (nebo ekvivalent v místní měně). Administrativní poplatek ve výši 5 €/£ a poplatek za doručení se vztahují na fyzické dárkové poukázky. Od tohoto poplatku se upouští při objednávce nad 100 €.
   • Dárkové poukázky se vydávají v hodnotě vybrané v době nákupu. Hodnota se pohybuje v rozsahu od 25 £/€ do 800 £/€ nebo ekvivalentu v místní měně. Maximální částka, za kterou lze v rámci jedné transakce nakoupit, je 800 £/€ nebo ekvivalentní částka v místní měně.
   • Dárkové poukázky lze uplatnit pouze v měně, ve které byly vystaveny.
   • Příjemce může poukázku uplatnit bez ohledu na rozdíl mezi jménem příjemce uvedeným na dárkové poukázce a jménem uvedeným v jeho cestovním pasu, řidičském průkazu nebo jiném dokladu totožnosti. V takovém případě společnost Ryanair podle vlastního uvážení rozhodne, zda je dárková poukázka způsobilá k uplatnění. Změny jména nejsou u dárkových poukázek povoleny. Před uplatněním poukázky bude moci jeden z našich pracovníků aktualizovat případné drobné změny, například pravopisné chyby.
   • Příjemcem dárkové poukázky může být osoba ve věku od 2 let. Příjemci mladší než 16 let, kteří využijí dárkovou poukázku, však musí cestovat vždy společně s dospělou osobou v souladu se všeobecnými podmínkami společnosti Ryanair.
   • Na jednu rezervaci lze použít maximálně 4 dárkové poukázky. Pokud celková cena letu převyšuje hodnoty poukázky/poukázek použitých při platbě rezervace, je možné cenový rozdíl doplatit běžnými způsoby platby.
   • Dárkové poukázky lze využít k platbě letů, sedadel, přednostního odbavení, odbavených zavazadel, průchodu bez front, dětského vybavení, hudebního vybavení, sportovního vybavení, cestovního pojištění a souvisejících daní a poplatků pouze v době rezervace. Pronájem auta, přeprava nebo rezervace hotelu nejsou zahrnuty a musí být zaplaceny samostatně jiným způsobem než prostřednictvím dárkových poukázek. Pokud uplynula předpokládaná doba doručení (e-mail a pošta) a zákazník neobdržel svou dárkovou poukázku, bude mít nárok na náhradní dárkovou poukázku, jakmile karta nebude uplatněna. Pokud byla poukázka uplatněna na jméno příjemce, nelze dárkovou poukázku změnit ani vrátit.