Kdo má přístup k mým vízovým dokladům?

Přístup k vízovým dokladům budou mít pouze někteří zaměstnanci, kteří mají konkrétní potřebu kontrolovat vízové doklady, včetně našeho imigračního oddělení, které má odborné znalosti ohledně vízových požadavků, našeho právního oddělení v souvislosti s případnými nároky ze strany země destinace a omezeného počtu členů našeho IT týmu, aby byla zajištěna technická efektivita procesu. 

Pozemní pracovníci mají přístup k vašim vízovým dokladům pouze v okamžiku, kdy tyto informace kontrolují v aplikaci ve vašem zařízení, když vás v rámci vízových kontrol při odbavování požádají o předložení uložených vízových dokladů.