Jsem občanem zemí mimo EU/EHP a nahrál/a jsem své vízové doklady. Jak dlouho si společnost Ryanair ponechává kopii mého víza?

Společnost Ryanair si obvykle ponechává kopii vašeho víza po dobu 18 měsíců. Pomáhá nám to bránit se proti jakýmkoliv právním nárokům nebo vymáháním vzneseným proti společnosti Ryanair nebo vám jakožto cestujícímu v případě, že hraniční kontrole nebo imigračnímu úřadu ve vaší destinaci nelze předložit správné nebo platné vízové doklady.

 Kopii vašich dokladů si můžeme ponechat po delší dobu, abychom splnili své zákonné povinnosti nebo abychom mohli řešit stížnosti, dotazy či regulační požadavky, a pro účely auditu a příslušných vstupních požadavků.